flyhjaelp-logo-2.png

Flyforsinkelse med SAS - Få op til 4500 kr.

January 2019

seneste indlæg

Skal du rejse i sommerferien? Læs om dine flyrettigheder her

June 2024

SAS: Aflyste fly og forsinket fly

På vores rejseblog hjælper vi dig med at finde ud af, hvad dine rettigheder er, hvis dit SAS-fly er blevet aflyst eller forsinket. I dette indlæg giver vi en række tips til, hvad du kan gøre, hvis du har været ude for en aflysning eller forsinkelse med dit fly. I indlægget får du blandt andet information om, hvordan du får kompensation fra SAS, såfremt du har oplevet en flyforsinkelse eller en aflysning.

Når SAS-flyet er aflyst, kan man være berettiget refusion

 

Hvornår kan man få refusion?

For at finde ud af, om du er berettiget til økonomisk kompensation i forbindelse med aflysning eller forsinkelse, er det nødvendigt at kende til de gældende regler på området.

 

Hvis der er tale om forsinkelse af dit fly, skal du som det første finde ud af, hvor stor forskellen er imellem den planlagte og den faktiske rejsetid. Flyets officielle ankomsttidspunkt kan fastsættes til det moment, hvor dørene åbner og passagererne får tilladelse til at stige ud.

 

Når du har fastsat hvor lang tid dit fly er forsinket, kan du begynde at se på dine mulige rettigheder til kompensation og erstatning:

  • Du har ret til gratis mad i ventetiden hvis dit fly er mere end to timer forsinket i forbindelse med en flyvning på under 1.500 km.
  • Hvis rejsen derimod er over 1.500 km lang, har du ret til gratis forplejning, hvis flyets forsinkelse når over tre timer.
  • Hvis forsinkelsen når helt op på mere end fem timer, har du ret til en refundering af billetten eller en gratis returflyvning.
  • Hvis forsinkelsen når helt op på mere end fem timer, har du ret til en refundering af billetten eller en gratis returflyvning.

Det er desuden lovpligtigt for flyselskabet at betale din overnatning samt den eventuelle transport til et hotel, hvis forsinkelsen gør, at en overnatning er relevant. Hvis du har været udsat for et af disse scenarier, så start din sag herunder. 

 

 

 

Hvad kan man få i refusion ved et forsinket eller aflyst SAS fly?

Man er desuden berettiget til at modtage økonomisk kompensation, hvis forsinkelsen overstiger tre timer:

  • For flyvninger på 1.500 kilometer eller derunder er kompensationen 250 euro
  • Mens den ved ture på mellem 1.500 og 3.500 kilometer ligger på 400 euro
  • Har rejsen været over 3.500 kilometer lang, stiger kompensationsbeløbet tilsvarende til hele 600 euro. For rejser uden for EU gælder det dog, at kompensationen kan reduceres med op til 50%, hvis forsinkelsen er på mellem tre og fire timer.

Skyldes forsinkelsen det, der kaldes usædvanlige omstændigheder, det vil sige eksempelvis uvejr eller ulovlig arbejdsnedlæggelse (herunder strejke i visse tilfælde), bortfalder retten til kompensation.

 

 

Kompensation fra SAS ved aflyste eller forsinkede fly

Man kan få erstatning, hvis man i forbindelse med en forsinkelse har haft udgifter til eksempelvis køb af nye billetter eller man har mistet en eller flere hotelovernatning(er) på den endelige destination.

Kompensationer og erstatninger skal betales kontant eller via bankoverførsel eller -check. Ønsker flyselskabet at betale kompensationen i rejsekuponer eller lignende, skal kunden indgive en skriftlig accept af denne form.

Husk altid at samle al den dokumentation, du kan, i forbindelse med et forsinket eller aflyst SAS fly. Det er eksempelvis vigtigt, at du får kvitteringer for alle de ekstra udgifter, du har haft i forbindelse med en forsinkelse eller aflysning.

Hvis du har problemer med at få den erstatning eller kompensation, du mener, du er berettiget til, kan du klage til Trafikstyrelsen eller Forbrugerklagenævnet. Eller du kan starte din sag hos Flyhjælp.

 

Af Frederik Thede