flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Rettigheder ved overbookning
Er du blevet nægtet boarding? Læs om din ret til erstatning her

 

Passagerer, der nægtes boarding mod deres vilje, kan have ret til op mod 4.500 kr. i kompensation. Dette gælder også, hvis flyet er overbooket, og at du derfor ikke kan komme med.

Er du i tvivl om, hvor vidt du er berettiget til kompensation, og i så fald hvor meget, så kan du læse om dine rettigheder herunder.

Hvorfor bliver man nægtet boarding?

Boardingafvisning kan skyldes, at flyselskabet for at maksimere indtjeningen sælger flere billetter, end der er pladser på flyet. Ved en almindelige flyafgang vil der typisk være enkelte passagerer, der ikke dukker op. Der kan dog være nogle afgange, hvor alle passagerer dukker op, og i de tilfælde er flyselskabet nødsaget til at nægte nogle passagerer boarding. Dette kaldes kommercielle overbookinger.

Boardingafvisninger er til stor gene for passagerer, der lider et tidsmæssigt tab som følge af at blive nægtet boarding. Med forordningens vedtagelse er antallet af overbookinger faldet, men det hænder stadig, at passagerer afvises mod deres vilje og i de tilfælde kan passagererne være berettiget til kompensation.

Det er vigtigt at bemærke, at såfremt passageren udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for flyvningens gennemførelse, kan flyselskabet berettiget nægte passageren boarding. I situationer som disse er flyselskabet fritaget for at udbetale kompensation.

Få kompensation ved overbooking

I et tilfælde som ovenstående anbefaler vi, at man søger professionel assistance til at indhente økonomisk kompensation som følge af overbooking medmindre man selv vil tage den juridiske kamp mod flyselskabet, som ofte afviser krav fra privatpersoner. Ønkser du at se, hvor meget du er berettiget til, kan du indtaste dine rejsedetaljer i vores beregner nederst på siden for at se, om I kan være berettiget til kompensation.

Selvom reglerne er forholdsvis klare, vil flyselskaberne ofte være tilbageholdende med at udbetale kompensation, og det kan være svært at få det beløb, som man har krav på. Der er flere eksempler på, at flyselskabet tilbyder at betale din kompensation på en voucher (gavekort), selvom du har ret til at få en kontant udbetaling.


Nægtet boarding

Du har ret til kompensation, hvis du blev nægtet boarding, men kender du alle dine rettigheder?

 

Hos Flyhjælp ser vi desværre også tit, at selvom flypassageren er blevet nægtet boarding, og som følge deraf bruger flere timer på at indhente kompensationen ved overbooking, afviser eller ignorerer flyselskaberne passagerernes henvendelser i forsøget på at undgå at udbetale kompensation. Dette på trods af at flypassageren er mødt rettidigt op i lufthavnen, og derfor har et legitimt krav.

For at man kan få, det man har ret til, er det derfor vigtigt at kende sine rettigheder ved nægtet boarding. Det er en væsentlig fordel for den forurettede at have Flyhjælp som juridisk partner, der kan lægge pres på flyselskabet og tage sagen videre til både nationale og retslige instanser, så du kan få din kompensation, når du er blevet nægtet at boarde dit fly.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kompensations størrelse afhænger af den planlagte flyvedistance og inddeles i følgende tre kategorier:


  • 250 EUR for alle flyvninger med en distance mindre end 1.500 km.
  • 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1500 km. og for alle andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
  • 600 EUR for alle flyvninger uden for EU eller over 3500 km.

Forplejning ved overbooking

Hvis dit fly er forsinket med mere end to timer, har du krav på forplejning, herunder kost og logi. Flyselskabet skal sørge for forplejning ved at tilbyde:


  • Mad og drikke, der står i rimelighed med både tidspunkt på dagen samt forsinkelsens varighed
  • Hotelovernatning, såfremt det er nødvendigt
  • Transport mellem hotellet og lufthavnen, såfremt det er nødvendigt
  • To telefonopkald, fax eller e-mail

Det er vigtigt at skrive sig bag øret, at flyselskaberne er forpligtede til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til overbookingen er usædvanlige omstændigheder, som ift. både aflysning og flyforsinkelse ikke giver ret til kompensation efter EC 261/2004.
Hvis man som kunde ikke fik tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en overbooking, og man derfor har haft ekstraomkostninger forbundet med denne, kan man søge madudgifterne og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Danmarks bedste kundeanmeldelser
 Vi vinder 98% af sagerne
 Risikofrit - nemt og hurtigt

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png