flyhjaelp-logo-2.png

 

Rettigheder og kompensation ved overbooket fly

 

Har du været ude for en overbooking? Læs om din ret til erstatning her

Hvis du er blevet nægtet boarding, fordi flyet var overbooket, kan du have ret til op mod 4.500 kr. i kompensation.


Vi anbefaler, at du søger professionel assistance til at indhente din økonomiske kompensation, medmindre du selv vil tage den juridiske kamp mod flyselskabet, som desværre ofte afviser krav fra privatpersoner.


Hvis du vil se, hvor meget du er berettiget til, kan du indtaste dine rejsedetaljer i vores kompensationsberegner her, det koster ikke noget  - eller nederst på siden for at se, om du kan være berettiget til kompensation.

Husk altid at kræve dokumentation fra flyselskabet!


Før du tager stilling til dine rettigheder ved overbooking, kræver det at du kan dokumentere at du er blevet nægtet boarding.


Når flyselskaber f.eks. aflyser en afgang, vil man typisk modtage en mail eller SMS, hvori der meddeles om aflysningen. Dette sker ikke når man nægtes boarding. Der er derfor altafgørende, at du aktivt kræver en form for dokumentation fra flyselskabet, der påviser at du er blevet nægtet boarding.


Flyhjælp anbefaler at man henvender sig til flyselskabet ved skranken og beder om en skriftlig dokumentation på boardingafvisningen. Bed også om at få denne skriftlige dokumentation dateret, stemplet og underskrevet. 


Modtager du ikke nogen dokumentation mister du alle rettigheder, heriblandt at kræve kompensation fra flyselskabet. Flyhjælp vil eksempelvis heller aldrig kunne bevise i retten, at du som flypassager blev nægtet boarding - hvis ikke flyselskabet selv har erkendt, at de har afvist dig ved gaten.


Husk derfor altid at kræv en skriftlig dokumentation, der viser at flyselskabet har nægtet dig boarding.

Hvorfor bliver man nægtet boarding?


For at maksimere indtjeningen sælger flyselskaberne ofte flere billetter, end der er pladser på flyet. De kalkulerer med, at der ved en almindelig flyafgang er enkelte passagerer, der ikke dukker op på grund af fx sygdom, trafikproblemer osv. Men det sker selvfølgelig også, at alle passagerer dukker op, og så er flyselskabet nødt til at nægte passagerer at komme med på flyet.


Det kan være meget frustrerende at blive nægtet adgang til et fly, når du står med en gyldig billet i hånden. Heldigvis er antallet af overbookinger faldet betydeligt i takt med, at EU-forordningen skærpede reglerne over for flyselskaberne, men det sker stadig, at passagerer afvises mod deres vilje, og i de tilfælde kan du være berettiget til kompensation.

Din rettigheder ved overbooket fly


Bliver du nægtet boarding som følge af en overbooking, kan du have ret til kompensation. EU’s flypassagerrettigheder gælder hvis:

 • Du kan dokumentere at du er blevet nægtet boarding.
 • Du flyver fra EU-land til et andet EU land, eller flyver fra EU-land til et land uden for EU.
 • Du flyver til og fra lufthavne uden for EU, med et EU-flyselskab.
 • Overbookingen sker på en mellemlanding uden for EU, men som er en del af en rejse, der begynder i et EU-land - med samme bookingnummer på hele rejsen. 
 • Du er checket ind i lufthavnen senest 45 min. inden planlagt afgang - med mindre flyselskabet skriftligt, har meddelt andet.

Hvis man som passagerer, har udgjort en betydelig sikkerhedsrisiko for flyvningens gennemførelse, har flyselskabet ret til at nægte personen at komme med flyet. I disse situationer, er flyselskabet fritaget for at udbetale kompensation.

Derudover er du ej heller berettiget til kompensation, hvis du ved boardingafvisningen, har indgået en aftale med flyselskabet. Du kan læse mere om dette i afsnittet “hvis du frivilligt indvilliger i at afgive dit sæde”.

Hvad har du ret til?


Når flyselskaber afviser eller nægter passagerer boarding, opstår tre rettigheder, som du som flypassager kan vælge mellem:

 • Flyselskabet skal refundere hele billetprisen - og du har yderligere ret til, at afbryde rejsen og blive fløjet til første afgangssted, så snart det er mulig for flyselskabet.
 • Flyselskabet skal ombooke rejsen til den endelige destination, så snart det er muligt. (Det er flyselskabets pligt, at betale for en rejse med et andet flyselskab, hvis dette bliver aktuelt).
 • Få ombooket rejsen til et andet tidspunkt, efter eget valg - hvis der er ledige pladser på afgangen.


Bemærk: Når først der er valgt en af ovenstående muligheder, er det ikke muligt at ændre valg.

Når du udsættes for en overbooking, har du også ret til en økonomisk kompensation og eventuel forplejning


Størrelsen på din kompensation afhænger er flydistancen og inddeles i følgende fire kategorier:

 • En flyvning på 1.500 km eller kortere:                     250 EUR
 • En flyvning på mellem 1.500 og 3.500 km:             400 EUR.
 • En flyvning på over 3.500 km mellem EU-lande:    400 EUR
 • En flyvning på over 3.500 km til/fra EU-lande:        600 EUR


I nogle tilfælde, har flyselskabet ret til at reducere den potentielle kompensation med op til 50%. Dette kan ske hvis du ombookes til en ny afgang og ikke ankommer senere end:

 • 3 timer (for alle flyvninger under 1.500 km.)
 • 3 timer (for flyvninger over 1.500 km. inden for EU og alle andre flyvninger på mellem 1.500 - 3.500 km.)
 • 4 timer (for flyvninger uden for EU og over 3.500 km.)

Forplejning


Når man nægtes boarding, kan man opleve at skulle vente en del timer på at kunne komme med en anden afgang. Derfor har man som passagerer ret til forplejning i form af mad og drikke, hvis ventetiden fra ens oprindelige afgangstidspunkt er oversteget 2 timer.


Derudover har flyselskabet pligt til at sørge for transport og indkvartering på hotel, hvis din afgang først er dagen efter.


Hvis flyselskabet ikke selv har tilbudt dig ovenstående ting - og du f.eks. har købt mad og drikke via egen lomme, kan du søge om at få disse ekstraudgifter refunderet af flyselskabet. Bemærk venligst, at det kræver du gemmer alle kvitteringer der vedrører de udgifter, som flyselskabet skal refundere.

Hvis du frivilligt indvilliger i at afgive dit sæde


De fleste flyselskaber vil spørge passagerer, om de frivilligt vil afgive sin plads på flyet, mod en godtgørelse i form af f.eks. kompensation, rabatkupon, opgradering af sæde på næste afgang eller lign. En kontant ydelse eller rabatkupon, gives oftest af flyselskabet som en kompensation for, at du ikke kommer med den planlagte afgang.


Flyselskaberne plejer gerne prøve at løse de problemer der opstår i forbindelse med en overbooking. F.eks. ved at aftale med nogle af passagererne, at de bliver ombooket til en anden afgang, mod at de får et oftest lavere kompensationsbeløb eller anden form for godtgørelse. Det kan også ske, at flyselskabet blot tilbyder refusion af flybilletten og eventuel kompensation. I dette tilfælde, er du herefter på egen hånd og er dermed selv ansvarlig for din videre rejse.


Såfremt man har lavet lignende aftaler med flyselskabet - og takker ja til tilbuddet om at komme på en anden afgang eller refusion af flybilletten, er man ikke berettiget til yderligere kompensation.


Når du opretter en sag hos Flyhjælp, undersøger vi din sag nærmere og henter både kompensation og de ekstraudgifter, du er berettiget til fra flyselskabet. Det tager kun 3 minutter at oprette sagen via vores formular, som du finder her, og det koster ikke noget. 


Hvis Flyhjælp vinder sagen, tager Flyhjælp et Service Salær der maksimalt svarer til 30% af den indhentede kompensation/refusion.

Såfremt det er nødvendigt for Flyhjælp at anlægge sagen ved retten for at få udbetalingen fra flyselskabet, tilskrives der et Gebyr for Sagsanlæg der svarer til maksimalt 15 % af den indhentede kompensation/refusion, da der skal foretages et ekstra stykke arbejde af vores interne retssagsafdeling eller eksterne advokater.  Det er risikofrit for dig, da Flyhjælp ikke tager nogen salærer eller gebyrer, hvis der ikke bliver udbetalt kompensation – uanset om sagen har været indbragt for retten eller ej.

Årsag Forsinket ankomstid Flyvninger under 1.500 km Flyvninger 1.501 - 3.500 km Flyvninger over 3.500 km mellem EU-lande Flyvninger over 3.500 km til/fra EU-lande
Aflyst* 2 – 3 timer 1.850 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket 3 – 4 timer 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket Mere end 4 timer** 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Overbooket   1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.

* Hvis aflysningen sker mindre end 7 dage før planlagte afgang.

** Hvis aflysningen sker mellem 14-7 dage før planlagte afgang.

 

Din ret til kompensation afhænger altså af længden på den direkte flyrejse. Jo længere du flyver, desto højere kompensation kan du være berettiget til. Er du i tvivl om, hvor meget du er berettiget til, kan du nemt finde svar med vores kompensationsberegner. kompensationsberegner. Du indtaster blot afgangs- og ankomstlufthavn, detaljer om dit flyselskab og din forsinkelse.

Usædvanlige omstændigheder


Hvis forsinkelsen skyldes såkaldte ”usædvanlige omstændigheder”, der er uden for flyselskabets kontrol, er du ikke berettiget til kompensation.


Usædvanlige forsinkelsesårsager er f.eks:

 • Usædvanlige vejrforhold (hvis de udgør en sikkerhedsrisiko)
 • Terror/militærkup og politisk uro (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene sikkerhed)
 • Udgangsforbud/flyveforbud (Air Traffic Control)
 • Akut sygdom eller ildebefindende hos en passager


Du skal være opmærksom på, at flyselskabet i nogle tilfælde betegner forsinkelsen som en ”usædvanlige omstændighed”, også selvom årsagen reelt var inden for flyselskabets kontrol. Det det gør de for at undgå kompensationspligten.

Situationer, der ikke er ’usædvanlige omstændigheder’


Her er nogle eksempler på situationer, der som udgangspunkt ikke anses for ”usædvanlige omstændigheder", dvs. hvor du stadig har ret til kompensation:

 • Tekniske problemer
 • Mandskabsmangel


Ofte ser vi, at flyselskabet afviser gyldige krav (fx ved at indikere usædvanlige vejrforhold, selvom vejret var ganske tilforladeligt). Vi anbefaler derfor altid, at du søger juridisk rådgivning, hvis du er uenig i flyselskabets beslutning.

Er du i tvivl, om du har ret til kompensation? Indtast informationerne om din rejse i vores beregner herunder, og få straks svar. Du er også velkommen til at skrive en mail på [email protected].

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt