flyhjaelp-logo-2.png

 

Kompensation ved aflyst fly

Blev dit fly aflyst? Her kan du læse om dine muligheder og rettigheder for at få erstatning.

Hvis dit fly var aflyst, kan du være berettiget til op mod 4.500 kr. i kompensation, medmindre aflysningen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”, som fx ekstremt vejr eller uroligheder i det område, du rejser til.


Har flyselskabet orienteret dig om flyaflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller hvis du har fået omlagt din rejse inden for rimelig tid, er du dog ikke berettiget til kompensation.

Her på siden kan du læse alt hvad du har brug for at vide, hvis du har oplevet en flyaflysning.

Flyhjælp hjælper dig med at få den rette erstatning. Søg kompensation på kun 3 minutter.

Dine rettigheder ved aflyst fly - kort fortalt

Ønsker du at få det hurtige overblik over dine rettigheder i forbindelse med et aflyst fly? Se blot nedenfor.

 • Du har krav på en refusion af hele billetprisen ved en flyaflysning
 • Er der tale om et aflyst fly, som er led i en rejse med mellemlandinger, har du krav på en returbillet til det første afrejsested, så snart det er muligt, eller
 • En ny flybillet til den endelige destination, så snart det er muligt. Hvis flyselskabet ikke selv kan tilbyde første ledige afgang, skal de betale for turen med et andet flyselskab, eller
 • En ny flybillet med en senere afrejsedato efter eget valg, såfremt der er ledige billetter på afgangen

 

Du har ret til at få tilbudt valgmuligheden og vælge den mulighed, som passer dig bedst.

Ved en flyaflysning er du i nogle tilfælde også berettiget til:

 • Mad og drikke
 • Transport til/fra lufthavnen
 • Erstatning for udgifter til eksempelvis eget betalt hotelophold, hvis der er tale om et aflyst fly tæt på afrejsetidspunktet
 • Kompensation som omtalt ovenfor

Flyhjælp gør opmærksom på, at vi kun varetager sager vedr. selve flyrejsen for det aflyste fly og ikke ekstraomkostningerne til mad og drikke eller hotel. Det er nemlig vores erfaring, at flyselskaberne er tilbageholdende med at udbetale kompensation og refusion af billetprisen, og ikke refusion af ekstraomkostninger. Derfor anbefaler vi altid kunderne, selv at tage kontakt når det omhandler refusion af ekstraudgifter.

Økonomisk kompensation ved flyaflysning

Ifølge EU-forordningen 261/2004 er du berettiget til refusion og kompensation ved aflyst fly. Denne type sager er dog betydeligt mere komplicerede end sager omhandlende flyforsinkelser, da kompensationen afhænger af hvornår du fik meddelelse om aflysningen. 

Hvad skal jeg gøre, når mit fly bliver aflyst?

Vi ved, at det er en rigtig ærgerlig situation at stå i, hvis dit fly bliver aflyst og man kan ikke undgå at blive en smule irriteret. Du kan dog være berettiget til kompensation i nogle tilfælde, og det er her Flyhjælp kommer ind i billedet.

Men hvad kan du gøre? 

For at få sagen til at glide så let som muligt, kan du med fordel:

 • Hvis du selv forsøger at søge kompensation hos flyselskabet, kan du med fordel tage et screenshot af formularen, når du har udfyldt den på deres hjemmeside. Dette gør det lettere at dokumentere, at du har klaget
 • Gem alle rejsedokumenter og kvitteringer i forbindelse med flyaflysningen. Dette kan eksempelvis være boarding pass, evt. ny flybillet, screenshots af kommunikation med flyselskabet, kvitteringer for ekstraomkostninger til mad og drikke samt kvitteringer for evt. nødvendig overnatning og transport
 • Kend til dine rettigheder. Din kompensation afhænger af din start- og slutdestination samt om du flyver med et EU-baseret flyselskab, men også hvornår du har fået meddelelse om aflysningen af flyet. Dine rettigheder bestemmes i EU-forordningen 261/2004, og du kan læse mere om disse længere nede på siden
 • Opret din sag hos Flyhjælp. Vi hjælper dig igennem hele processen, så du kan få erstatning ved flyaflysning

Hvornår har jeg ret til kompensation ved et aflyst fly?

Som hovedregel er du berettiget til kompensation, hvis du ankommer til destinationen senere end tre timer efter det annoncerede ankomsttidspunkt. Hvis du er fremme på din destination mindre end tre timer efter, at du oprindeligt burde have været fremme, er du derfor ikke berettiget til kompensation. Dog findes der særlige tilfælde, hvor man kan få kompensation, hvis man er mere end to timer forsinket. Men som udgangspunkt vil det være en 3 timers forsinkelse, der kan udløse en kompensation. 

Bemærk, at flere flyselskaber ofte betragter "touch down", eller når flyet står helt stille, som det faktiske ankomsttidspunkt. Det er dog ikke korrekt ift. din ret til kompensation. Det faktiske ankomsttidspunkt er først, når flyet er landet, dørene er åbnet, og passagererne har fået tilladelse til at forlade flyet.

Hvor meget kan jeg forvente i erstatning ved flyaflysning?

Nedenfor kan du se, hvad du kan få i kompensation ved et aflyst fly, udregnet i kr. pr. passager:

Årsag Forsinket ankomstid Flyvninger under 1.500 km Flyvninger 1.501 - 3.500 km Flyvninger over 3.500 km mellem EU-lande Flyvninger over 3.500 km til/fra EU-lande
Aflyst* 2 – 3 timer 1.850 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket 3 – 4 timer 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket Mere end 4 timer** 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Overbooket   1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.

* Hvis aflysningen sker mindre end 7 dage før planlagte afgang.

** Hvis aflysningen sker mellem 14-7 dage før planlagte afgang.

Din ret til kompensation ved flyaflysning afhænger af, hvornår aflysningen er meddelt, men også længden på flyrejsen. Hvis du er i tvivl om, hvor mange penge du kan være berettiget til ved et aflyst fly, kan du nemt få svar ved at bruge vores kompensationsberegner. Du skal blot indtaste afgangs- og ankomstdestination, detaljer om dit flyselskab og -rejse samt hvornår du blev informeret om aflysningen.

I Danmark er forældelsesfristen 3 år.

Som flypassager har du en 3-årig forældelsesfrist. Det vil sige, at hvis du i løbet af de seneste 3 år har oplevet, at dit fly blev aflyst, kan du have ret til økonomisk kompensation for dit tidstab. 

På denne type sager er der i Danmark 3 års forældelsesfrist, og det kan derfor ofte betale sig at følge op på en aflysning, også selv om det er sket for år tilbage. Så længe man har krævet sin kompensation inden for de 3 år, så gælder ens rettigheder altid. 

Bemærk, at hvis du er bosiddende i et andet land, kan forældelsesfristen være kortere eller længere.

Hvornår har jeg ikke ret til kompensation for et aflyst fly?

Som udgangspunkt har du ret til kompensation for en flyaflysning, medmindre dette sker rettidigt eller grundet "usædvanlige omstændigheder”.

Du har ikke ret til kompensation, hvis:

 • Flyaflysningen sker grundet “usædvanlige omstændigheder” (læs mere længere nede på siden)
 • Du har fået meddelelse om aflysningen mindst to uger inden afrejse
 • Du har fået meddelelse om  aflysningen mindst syv dage inden afrejse, og tilbydes en omlægning af rejsen, der ankommer max to timer før eller senest fire timer efter den oprindeligt planlagte rejse
 • Du har fået meddelelse om flyaflysningen mindre en syv dage inden afrejse, og tilbydes en omlægning af rejsen, der ankommer max en time før og senest to timer efter den oprindeligt planlagte rejse

Det er flyselskabets ansvar at bevise, hvornår du har modtaget meddelelse om det aflyste fly. Vi anbefaler derfor at gemme alle dokumenter og beviser på, hvornår du rent faktisk fik meddelelse om aflysningen.

Du er desuden ikke berettiget til kompensation, såfremt du selv aflyser din flyrejse.

Hvordan hjælper Flyhjælp med min erstatning?

Hos Flyhjælp sidder både advokater, jurister, kraveksperter og sagsbehandlere klar til at hjælpe dig, hvis du har oplevet et aflyst fly.

De er desuden alle eksperter i EU-Forordningen 261/2004, hvilket er den lov, der giver flypassagerer mulighed for kompensation ved aflyste fly.

Har du oplevet, at dit fly blev aflyst? Sådan hjælper vi dig:

 • Du kontakter Flyhjælp og sender den nødvendige information
 • Vi udformer et juridisk påkrav
 • Hvis flyselskabet afviser påkravet, har vi mulighed for at købe adgang til relevante informationer og teknisk data vedrørende det aflyste fly, hvilket kan hjælpe sagen
 • Hvis flyselskabet stadig afviser kravet, og vores vurdering er, at du har ret til kompensation, kan vi bringe din sag for retten eller andre retslige instanser
 • I sidste ende kan vi bringe sagen for fogedretten, der kan inddrive pengene

Flyhjælp har allerede hjulpet snart 300.000 passagerer - skal vi også hjælpe dig? I skrivende stund, har vi indsamlet mere end 340 mio. kr. i kompensation fra flyselskaber i forbindelse med forsinkelser og flyaflysninger.

Hvor søger jeg kompensation ved flyaflysning?

Der er to måder, hvorpå du kan opnå kompensation ved en flyaflysning:

 1. Du kan selv rette henvendelse til flyselskabet
 2. Du kan lade Flyhjælp stå for alt arbejdet

Hos Flyhjælp sidder vi klar med et helt hold af eksperter, der ved nøjagtig, hvordan din sag bør håndteres, og vi kender dine rettigheder.

Det koster endda ingen penge at bruge Flyhjælp, såfremt sagen ikke kan blive vundet. Vi arbejder nemlig ud fra princippet om "no cure, no pay”, og tager kun en lille andel, når sagen vindes.

Søg kompensation for flyaflysning nu.

Aflysning pga. ’usædvanlige omstændigheder’

Skyldes flyaflysningen ’usædvanlige omstændigheder’, dvs. en situation, der er uden for flyselskabets kontrol, er du desværre ikke berettiget til kompensation.

Sådanne usædvanlige omstændigheder er fx:

 • Eksterne strejker (fx. blandt lufthavnspersonalet, men ikke hvis det er flyselskabets personale, der strejker)
 • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold som nedsætter sigtbarheden og udgør en sikkerhedsrisiko)
 • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene velfærd)
 • Udgangsforbud/flyveforbud
 • Akut sygdom eller ildebefindende hos passagerer
 • Sikkerhedsforanstaltninger i lufthavnen
 • Visse tekniske fejl på flyet

Har I nogle tilfælde kvalificerer flyselskabet årsagen til aflysningen som en ”usædvanlig omstændighed”, også selvom årsagen reelt ikke er en ”usædvanlig omstændighed”. Det gør de i forsøget på at undgå kompensationspligten.

Er du i tvivl om, hvorvidt en “usædvanlig omstændighed” var årsag til din flyaflysning? Når du opretter en sag hos Flyhjælp, sørger vi for at finde ud af, hvad aflysningen skyldes, selvom flyselskabet måske ikke er ærlige i deres første udmelding.

Hvad er mine rettigheder ved flyaflysning?

Hvis dit fly er aflyst, kan du vælge mellem at få refunderet billettens pris eller få en ny billet til din oprindelige destination ved førstgivne lejlighed. Hvis du ønsker at omlægge rejsen til et senere tidspunkt, kan du også vælge dette, hvis der er ledige pladser på den senere afgang.

Efter EF 261/2004 har du som passagerer ret til:

 • Forplejning
 • Indkvartering på hotel
 • Transport mellem hotel og lufthavn
 • To telefonopringninger

Hvis du ikke er blevet tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en flyaflysning, hvor du var berettiget til det, og du derfor har haft ekstra omkostninger på grund af flyaflysningen, kan du søge om at få mad- og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet. Har du haft ekstraudgifter i forbindelse med en aflysning, er det derfor vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer så du har bevisbyrden på din side.

 

Flyselskaberne er også forpligtet til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til flyaflysningen er “usædvanlige omstændigheder”, som ikke giver ret til kompensation efter EF 261/2004.

Kan jeg også få refunderet mine ekstraudgifter i forbindelse med et aflyst fly?

Hvis flyaflysningen ender med at forsinke dig mere end to timer, har du ret til forplejning. Dette betyder, at flyselskabet er forpligtet til at give dig mad og drikke og to telefonopkald (eller mails), men også en eventuel overnatning på hotel og transport til/fra lufthavnen, såfremt dette er nødvendigt.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at flyselskabet udelukkende betaler dine ekstraudgifter i rimeligt omfang, og som står i rimeligt forhold til forsinkelsens længde. Du kan derfor ikke forvente, at de dækker eksempelvis alkohol, timelange opkald eller luksus indkvartering. 

Husk, at du altid skal gemme kvitteringerne for dine udgifter, så du har dokumentation.

OBS: Flyhjælp varetager ikke sager der omhandler andre ekstraomkostninger end nye flybilletter. Ovenstående er til almindelig information for flypassagerer om deres rettigheder om ekstraomkostninger i forbindelse med en flyforsinkelse eller aflysning.

Hvad tager Flyhjælp for at hjælpe med at få erstatning?

Flyhjælp er på din side, og det betyder, at vi arbejder ud fra “no cure, no pay”-princippet. Du skal derfor ikke have en krone op af lommen, hvis du ikke har ret til kompensation i forbindelse med din flyaflysning. Det er sådan vi sikrer dig en god oplevelse med vores service.

Vi kræver kun betaling, når sagen vindes. Det betyder, at vi trækker vores salær fra flyselskabets udbetaling og kun fra det beløb vi indhenter.

Du kan se en samlet prisliste her.

Skal jeg vælge vouchers eller kontant kompensation ved flyaflysning?

Sommetider vælger flyselskaberne at tilbyde vouchers som godtgørelse for det aflyste fly i stedet for kontant kompensation. Det kan måske være fristende at takke ja til disse vouchers, da du således undgår at skulle starte en sag op. Du bør dog gøre dig nogle overvejelser inden du siger ja.

Læs altid betingelserne grundigt inden. Du bør desuden være opmærksom på:

 • Du har ret til at sige nej til vouchers og dermed få dine penge refunderet inden for 7 dage
 • Hvis du takker ja til en voucher, skal du være opmærksom på, at du mister dine penge, såfremt flyselskabet senere går konkurs og du endnu ikke har anvendt voucheren
 • Der kan være begrænsninger i, hvornår eller til hvilke flyvninger en voucher skal bruges

Du har altså frit valg til at takke ja eller nej, hvis flyselskabet tilbyder en voucher for flyaflysningen. Mange finder voucheren lettere, da de ikke selv skal kæmpe med flyselskabet om at få pengene retur, men det er netop her hvor Flyhjælp er dine eksperter.

EU-Forordningen 261/2004 - dine rettigheder som passager ved et aflyst fly

EU-Forordningen 261/2004 er gældende for fly, der:

  • Letter fra en lufthavn i EU (uanset flyselskab) 
  • Lander i en lufthavn i EU med et europæisk flyselskab (der kan dog være undtagelser ved bl.a. schweiziske og norske flyselskaber)

 

Som tidligere nævnt, er EU-Forordningen 261/2004 på din side som passager, såfremt dit fly bliver aflyst.

Der beskrives nærmere, at hvis der er tale om et aflyst fly, skal de berørte passagerer:

  • Tilbydes hjælp fra flyselskabet
  • Have ret til kompensation 
   • Medmindre flyaflysningen meddeles mindst to uger inden afrejse
   • Medmindre flyaflysningen meddeles mindst syv dage inden afrejse, og der tilbydes en omlægning af rejsen, så afrejse sker tidligst to timer inden oprindelig afrejse eller ankomst sker senest fire timer efter oprindelig ankomst
   • Medmindre flyaflysningen meddeles mindre end syv dage før afrejse, og der tilbydes en omlægning af rejsen, så afrejse sker højst en time før oprindelig afrejse og ankomst sker senest to timer efter oprindelig ankomst
  • Meddeles om alternative transportmuligheder
  • Være opmærksomme på, at de ikke er berettiget til kompensation for det aflyste fly, hvis dette skyldes "usædvanlige omstændigheder” (læs mere om dette højere oppe på siden)
  • Være klar over, at bevisbyrden for, hvornår meddelelsen om flyaflysningen har fundet sted, påhviler flyselskabet
  • Have ret til forplejning, transport og indkvartering i nødvendigt omfang

Skal Flyhjælp hjælpe dig med at få korrekt kompensation for dit aflyste fly? Det tager kun 3 minutter at oprette en sag - så klarer vi resten.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt