flyhjaelp-logo-2.png

Rettigheder ved flyaflysning
Blev dit fly aflyst? Læs om din ret til erstatning her

 

Er dit fly blevet aflyst, så kan du have ret til kompensation! Flypassagerer er berettiget til kompensation på op mod 4.500 kr., hvis der foreligger en aflysning af flyafgangen, som ikke er grundet ”usædvanlige omstændigheder”. Flypassagere er yderligere ikke berettiget til kompensation for aflysninger, hvis flyselskabet har meddelt aflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller har tilbudt omlægning af rejsen inden for rimelig tid.

Er du i tvivl om dit fly er blevet aflyst rettidigt eller på baggrund af ”usædvanlige omstændigheder”, kan du ved at indtaste informationer om rejsen i vores beregner nederst på siden, straks få svar på, hvorvidt du er berettiget til kompensation for flyaflysningen og i så fald hvor stort et beløb, du kan blive tilkendt i kompensation.


Lang ventetid i lufthavnen ved aflyst fly

Der kan forekomme lange ventider, når flyet er aflyst, men hvad har man ret til?

 

Kompensation ved flyaflysninger

Er dit fly blevet aflyst - f.eks. pga. tekniske problemer - umiddelbart før afrejse, så kan du derfor være berettiget til kompensation. Selvom flyselskabet finder et nyt fly til dig, og du kan gå ombord ganske kort efter, at du oprindeligt skulle have været afsted, så kan du som hovedregel være berettiget til kompensation ved flyaflysninger, såfremt du ankommer senere end 2 timer efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en aflysning ikke udløser en kompensation, såfremt du er fremme på din destination imellem 0 og 2 timer efter, at du oprindeligt burde have være fremme. Det faktiske ankomsttidspunkt måles når flyet er landet, dørene er åbnet og passagererne har fået tilladelse til at forlade flyet.

Bemærk dog at flere flyselskaber måler det faktiske ankomsttidspunkt som værende ved ”touch down” eller når flyet står helt stille. Dette er dog i forhold til retten til kompensation ikke korrekt.

Forældelsesfrist på sager ved flyaflysninger

Hvis du har oplevet en flyaflysning inden for de sidste 3 år, kan du have ret til økonomisk kompensation for det tidstab, du har lidt som følge af aflysningen. På denne type sager er der i Danmark 3 års forældelsesfrist, og det kan derfor ofte betale sig at følge op på en aflysning, der er sket for år tilbage. Den 3 års forældelsesfrist har du også som en del af dine rettigheder ved flyforsinkelser.

Bemærk, at hvis du er bosiddende i et andet land, så kan forældelsesfristen være kortere eller længere.

Aflysning pga. usædvanlige omstændigheder

Flypassagerer har desværre ikke ret til kompensation efter EC 261/2004, hvis årsagen til flyaflysningen er usædvanlige omstændigheder, der ikke kunne være undgået, selvom flyselskabet havde truffet alle foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes.

Sådanne usædvanlige omstændigheder er bl.a. følgende:


  • Strejker (nogle typer)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold som nedsætter sigtbarheden og udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene velfærd)
  • Udgangsforbud/flyveforbud
  • Akut sygdom eller ildebefindende hos passagerer

Flypassagerer skal dog være opmærksomme på, at flyselskabet i nogle tilfælde kvalificerer årsagen til forsinkelsen som en ”usædvanlige omstændighed”, selvom årsagen reelt ikke er en ”usædvanlig omstændighed”. Dette gøres i forsøget på at undgå kompensationspligten. Er du i tvivl om, hvorvidt en usædvanlig omstændighed var årsag til din flyaflysning? Ved at opstarte en sag hos Flyhjælp herom, kan vi hjælpe dig med at indhente dit krav på kompensation og/eller ekstraomkostninger i denne forbindelse.

Hvad har du krav på?

Oplever man som flypassagerer en aflysning af sit fly, har passageren valget mellem at få refunderet billettens pris, eller at få en ny billet til sin oprindelige destination ved førstgivende lejlighed. Hvis passageren ønsker en omlægning af rejsen på et senere tidspunkt, kan passageren vælge dette, såfremt der er ledige pladser på den senere afgang.

Efter EC 261/2004 har passagerer ret til forplejning, indkvartering på hotel, transport mellem hotel og lufthavnen samt to telefonopringninger, hvis man oplever en flyaflysning, der giver anledning til denne form for ekstraomkostninger. Hvis man som kunde ikke er tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en flyaflysning, hvor man vel at mærke er berettiget hertil, og man derfor har haft ekstra omkostninger grundet flyaflysningen, kan man søge madudgifterne og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet. Har du haft ekstraudgifter i forbindelse med en aflysning, skal du huske at gemme dine kvitteringer og sende dem ind til Flyhjælp sammen med dit krav.

Det er vigtigt at skrive sig bag øret, at flyselskaberne er forpligtet til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til flyaflysningen er usædvanlige omstændigheder, som ikke giver ret til kompensation efter EC 261/2004. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få refunderet eventuelle ekstraomkostninger grundet en flyaflysning? Så udfyld vores online-formular eller ring til tlf: 82 82 90 90, så vil vores juridiske personale vurdere, hvorvidt du har ret til få disse udgifter dækket af flyselskabet.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder
 Den bedste sagsbehandling
 Risikofrit - nemt og hurtigt

Bliv en del af vores fællesskab

Har du allerede en sag?