flyhjaelp-logo-2.png

 

Kompensation ved aflyst fly

 

Var dit fly aflyst? Her kan du læse om din ret til erstatning.

Hvis dit fly var aflyst, kan du være berettiget til op mod 4.500 kr. i kompensation, medmindre aflysningen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”, som fx ekstremt vejr eller uroligheder i det område, du rejser til.


Har flyselskabet orienteret dig om aflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller hvis du har fået omlagt din rejse inden for rimelig tid, er du dog ikke berettiget til kompensation.

Hvornår har jeg ret til kompensation?


Som hovedregel er du berettiget til kompensation, hvis du ankommer til destinationen senere end to timer efter det annoncerede ankomsttidspunkt. Hvis du er fremme på din destination mindre end to timer efter, at du oprindeligt burde have været fremme, er du derfor ikke berettiget til kompensation.


Bemærk, at flere flyselskaber ofte betragter ”touch down”, eller når flyet står helt stille, som det faktiske ankomsttidspunkt. Det er dog ikke korrekt ift. din ret til kompensation. Det faktiske ankomsttidspunkt er først, når flyet er landet, dørene er åbnet, og passagererne har fået tilladelse til at forlade flyet.

Dine rettigheder gælder i tre år


Som flypassager har du en 3-årig forældelsesfrist. Det vil sige, at hvis du i løbet af de seneste 3 år har oplevet, at dit fly blev aflyst, kan du have ret til økonomisk kompensation for dit tidstab. På denne type sager er der i Danmark 3 års forældelsesfrist, og det kan derfor ofte betale sig at følge op på en aflysning, også selv om det er sket for år tilbage.


Bemærk, at hvis du er bosiddende i et andet land, kan forældelsesfristen være kortere eller længere.

Aflysning pga. ’usædvanlige omstændigheder’


Skyldes flyaflysningen ’usædvanlige omstændigheder’, dvs. en situation, der er udenfor flyselskabets kontrol, er du desværre ikke berettiget til kompensation.


Sådanne usædvanlige omstændigheder er f.eks:

  • Strejker (nogle typer)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold som nedsætter sigtbarheden og udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene velfærd)
  • Udgangsforbud/flyveforbud
  • Akut sygdom eller ildebefindende hos passagerer


I nogle tilfælde kvalificerer flyselskabet årsagen til aflysningen som en ”usædvanlig omstændighed”, også selvom årsagen reelt ikke er en ”usædvanlig omstændighed”. Det gør de i forsøget på at undgå kompensationspligten.


Er du i tvivl om, hvorvidt en ’usædvanlig omstændighed’ var årsag til din flyaflysning? Når du opretter en sag hos Flyhjælp, sørger vi for at finde ud af, hvad aflysningen skyldes, selvom flyselskabet måske ikke er ærlige i deres første udmelding.

Hvor meget kan jeg forvente i kompensation?


Hvis dit fly er aflyst, kan du vælge mellem at få refunderet billettens pris eller få en ny billet til din oprindelige destination ved førstgivne lejlighed. Hvis du ønsker at omlægge rejsen til et senere tidspunkt, kan du også vælge dette, hvis der er ledige pladser på den senere afgang.


Efter EU 261/2004 har du som passagerer ret til:

  • Forplejning
  • Indkvartering på hotel
  • Transport mellem hotel og lufthavn
  • To telefonopringninger


Hvis du ikke er blevet tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en flyaflysning, hvor du var berettiget til det, og du derfor har haft ekstra omkostninger på grund af flyaflysningen, kan du søge om at få mad- og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet. Har du haft ekstraudgifter i forbindelse med en aflysning, er det derfor vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer så du har bevisbyrden på din side.


Flyselskaberne er også forpligtet til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til flyaflysningen er usædvanlige omstændigheder, som ikke giver ret til kompensation efter EC 261/2004.


OBS: Flyhjælp varetager ikke sager der omhandler andre ekstraomkostninger end nye flybilletter. Ovenstående informerer flypassagerer om deres rettigheder ved tilfælde af ekstraomkostninger i forbindelse med en flyforsinkelse eller aflysning.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt