flyhjaelp-logo-2.png

 

Erstatning ved mistet bagage / forsinket bagage

Har flyselskabet mistet din bagage? Eller er den forsinket? Læs mere om dine rettigheder i forbindelse med mistet eller forsinket bagage erstatning her.

 

Det vil typisk være din rejseforsikring, der dækker forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage. Har du en rejseforsikring, bør du derfor forhøre dig hos dem for at få udbetalt erstatning. Din rejseforsikring dækker oftest et højere beløb, end hvis det er flyselskabet, der skal udbetale erstatning for forsinket bagage eller mistet bagage.


Hvis du ikke har tegnet en rejseforsikring, eller hvis du ikke er dækket gennem din rejseforsikring, har du også mulighed for at få hjælp fra Forbruger Europa, som kan rådgive dig i din konkrete sag og hjælpe dig med at opnå erstatning hos flyselskabet.

Det er desværre ikke kun din bagage, der kan være forsinket. Hos Flyhjælp står vi til rådighed, hvis du har oplevet en flyforsinkelse eller flyaflysning, så du får den rette kompensation. Flyhjælp varetager ikke sager der omhandler ekstraudgifter samt forsinket, mistet eller beskadiget bagage, men ønsker at vejlede flypassagerer på bedste vis. 

Rettigheder ved forsinket eller mistet bagage 

For at være berettiget til kompensation, skal du senest 21 dage efter du har modtaget din bagage, sende en skriftlig klage til flyselskabet. Heri skal du gøre krav på kompensation for de udgifter, du har haft i forbindelse med forsinkelsen og/eller beskadigelsen af din bagage.

Når du sender dit krav til flyselskabet, vedhæfter du blot din dokumentation på rimelige erstatningskøb og – hvis det er muligt – en PIR-rapport (Property Irregularity Report) fra lufthavnen som dokumentation for, at bagagen er beskadiget/forsinket/forsvundet. Du vil typisk kunne hente en PIR-rapport ved flyselskabets skranke i ankomstterminalen.

Hvad er en PIR-rapport og hvordan får jeg den?

Du er landet i lufthavnen og du har tålmodigt stået og ventet på din kuffert. Men den er ikke dukket op - hvad nu?

Så snart du opdager, at din bagage ikke er dukket op, eller på forhånd har fået fortalt, at der er forsinkelser på bagagen, skal du henvende dig til enten flyselskabet eller dem, der håndterer bagagen i lufthavnen. De udfylder en PIR-rapport til dig. 

En PIR-rapport (Property Irregularity Report) er dit bevis for, at din bagage er forsinket og er nødvendig for at du kan få erstatning for forsinket bagage.

Det er vigtigt, at du får lavet PIR-rapporten med det samme, inden du forlader lufthavnen, da du ellers skal tilbage for at få den lavet inden for 7 dage. 

PIR-rapporten har et unikt sagsnummer, der gør det muligt at spore den forsvundne bagage. Du kan enten kontakte flyselskabet, der herefter kan spore bagagen eller du kan anvende hjemmesiden WorldTracer.aero, der bruges af flere end 2.800 lufthavne.

Selvom der er tale om forsinket bagage, kan du sagtens fortsætte rejsen som planlagt. Du skal blot selv lægge ud for de nødvendige erstatningskøb i mellemtiden, indtil den forsinkede bagage dukker op. Det er senere muligt at få dækket de rimelige erstatningskøb..

Hvornår skal jeg melde min bagage forsinket?

Så snart du ved, at din bagage er forsinket, skal du henvende dig til dit flyselskab eller dem, der håndterer bagagen i lufthavnen. De vil udfylde en PIR-rapport, som nævnt ovenfor. 

Jo hurtigere du melder bagagen forsinket, jo hurtigere vil flyselskabet også kunne begynde at spore den. Det er derfor vigtigt, at du melder forsinket bagage så hurtigt som muligt.  

Forsinket bagage: Hvor meget kan jeg købe for?

Som flypassager er du berettiget til at købe rimelige fornødenheder, hvis din bagage er forsinket eller bortkommet. Rimelige fornødenheder kan fx være undertøj, t-shirts, medicin, mobil- eller computeroplader. I definitionen ’rimelige fornødenheder’ bør man tage omstændighederne i betragtning. Skal du fx til et forretningsmøde, bryllup eller en begravelse, vil det også være acceptabelt at leje et jakkesæt. 

Køb kun inden for en rimelig grænse ved forsinket bagage

Det er altså vigtigt, at du ikke foretager urimeligt store dækningskøb, men holder det på et rimeligt niveau, der dækker dine basale behov. Rimelige udgifter til dækningskøb kan altid kræves dækket hos rejseforsikringen eller flyselskabet. Hvor meget du er berettiget til at købe for afhænger af, hvor længe bagagen var forsvundet, og hvor du er rejst til. Udover at få dækningskøbet dækket, kan du som passager anmode om erstatning på op til 10.000 kr. for bagage, som ikke er kommet frem. 

Hvornår kan jeg søge kompensation ved forsinket bagage?

Du har 21 dage til at søge om forsinket bagage erstatning. De 21 dage starter fra den dag, du får udleveret den forsinkede bagage og erstatningen dækker således kun den mellemliggende periode, hvor du har undværet din kuffert. 

Når du søger kompensation for forsinket bagage, er det vigtigt, at du vedhæfter alle kvitteringer samt anden relevant dokumentation. 

Hvornår er der tale om mistet bagage?

Du har meldt din bagage som forsinket og fået en PIR-rapport, men det kan ske, at flyselskabet ikke kan finde din bagage. Hvis du ikke modtager din forsinkede bagage senest 21 dage efter anmeldelsen, vil det blive set som en mistet kuffert.

Du skal selv sørge for at kontakte flyselskabet skriftligt, hvis du endnu ikke har modtaget bagagen efter 21 dage. Du kan ikke forvente, at flyselskabet selv kontakter dig, så snart der er tale om mistet bagage.

Mistet bagage: erstatning

Som nævnt ovenfor, ses din bagage som mistet, såfremt den ikke er dukket op efter 21 dage og du kan derfor søge erstatning for den mistede bagage.

Hvis du søger erstatning for mistet bagage hos flyselskabet, skal dette følge de internationale regler under Montrealkonventionen, der giver mulighed for at dække kuffertens værdi med op til 1.300 euro (ca. 10.000 kr.). Erstatningens størrelse afhænger naturligvis af en vurdering af dit konkrete tab. Er I to personer, der deles om én kuffert, kan I begge søge erstatning på op til 10.000 kr. Reglerne er gældende i størstedelen af verden. 

Hvis du derimod søger mistet bagage erstatning hos din forsikring, dækkes der ofte et langt højere beløb. Det vil ofte være din indboforsikring eller rejseforsikring, der vil dække i dette tilfælde. Den konkrete dækningssum afhænger af dit forsikringsselskab og din police. Kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Hvornår skal jeg melde min bagage som mistet?

Du skal starte med at melde din forsinkede bagage i samme moment, som du lander i lufthavnen. Hvis din kuffert ikke er fundet efter 21 dage, vil den blive set som mistet bagage. Du skal derfor skriftligt melde om mistet bagage til flyselskabet efter 21 dage.

Mistet eller forsinket bagage på hjemrejsen 

Er din bagage forsinket på udrejsen, har du ret til at få dækket køb af rimelige fornødenheder, men der kan gælde andre regler, såfremt der er tale om forsinket bagage på hjemrejsen.

Ligesom ved udrejsen, skal du henvende dig til dit flyselskab eller dem, der håndterer bagagen i lufthavnen, for at melde din bagage som forsinket. Her vil du få en PIR-rapport.

Du har ret til at få dækket køb af rimelige fornødenheder, men du bør dog være opmærksom på, at flyselskabet vil gå ud fra, at du har det mest nødvendige derhjemme. Du kan med fordel kontakte enten dit flyselskab eller forsikringsselskab, hvis du ønsker at vide, hvad der anses som fornødenheder, når du er rejst hjem.

Hvis din bagage ikke er dukket op efter 21 dage efter hjemrejsen, vil den ses som værende mistet bagage og du kan derfor søge erstatning. Erstatning for mistet bagage på hjemrejsen hører under samme regler som ved udrejse.

Hvad gør jeg ved beskadiget bagage og hvornår skal det meldes? 

Hvis din kuffert eller bagage er beskadiget ved ankomst, kan du også kræve erstatning.

Du skal melde skaderne til enten dit flyselskab eller dem, der håndterer bagagen i lufthavnen hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter du modtog beskadiget bagage. Når du melder skaden, vil du få en PIR-rapport.

Ved beskadiget bagage, skal du sende en skriftlig klage til flyselskabet senest 7 dage efter. Klagen skal indeholde PIR-rapporten samt dokumentation for ting, som du evt. har været nødsaget til at erstatte. 

I klagen bør det også fremgå hvornår du ønsker din erstatning for beskadiget bagage udbetalt, da processen ellers kan trække ud. Der er nemlig ingen regler for hvor hurtigt pengene skal udbetales.

Flyselskabet skal dække dine udgifter til reparationer af indhold og/eller en ny kuffert. Hvis det ødelagte indhold ikke kan repareres, skal flyselskabet erstatte det. 

Vær opmærksom på, at flyselskabet ikke er forpligtet til at dække beskadiget bagage, såfremt der er tale om buler, skrammer og ridser. De er ligeledes heller ikke forpligtet til at erstatte skader, der er selvforskyldte eller ved mangler på kufferten indenafrejse.

Du kan også melde skaden til dit forsikringsselskab. Husk at vedlægge PIR-rapporten som dokumentation og skriv til flyselskabet senest 7 dage efter du er landet.

Mistet eller forsinket bagage gennem din rejseforsikring 

Ved forsinket bagage:

Dit forsikringsselskab dækker rimelige og nødvendige køb, så du kan fortsætte din rejse indtil din kuffert dukker op. Husk at gemme alle kvitteringer og undgå at købe dyre ting, da disse måske ikke dækkes.

Nogle forsikringsselskaber dækker ikke forsinket bagage ved hjemrejsen. Kontakt altid dit forsikringsselskab ved forsinket bagage erstatning. De vil også kunne svare på dækningsbeløb, anmeldelsesforløb mm.

Ved mistet bagage:

Dit forsikringsselskab kan dække rimelige og nødvendige erstatningskøb, så du kan begynde din rejse. Er der tale om en mistet kuffert, vil din rejseforsikring dække den.

Hvis der er tale om en stjålet kuffert, vil det oftest være din indboforsikring, der dækker i stedet. Husk en politirapport, hvor tyveriet er anmeldt. 

Kontakt altid dit forsikringsselskab ved mistet bagage erstatning. De vil også kunne besvare spørgsmål vedr. dækningssum, anmeldelse osv. 

Mistet eller forsinket bagage erstatning gennem flyselskabet

Hvis du ikke har en rejseforsikring, kan du få mistet- eller forsinket bagage erstatning gennem flyselskabet du fløj med.

Du skal melde din bagage forsinket med det samme i lufthavnen. Når du modtager din bagage igen, skal du anmelde dit krav senest 21 dage efter at den er modtaget. Husk at gemme alle kvitteringer og dokumenter, herunder PIR-rapportenHvis din bagage ikke dukker op efter 21 dage, anses det som værende mistet bagage og du kan herefter sende en skriftlig klage. 

Hvis du søger erstatning for forsinket bagage eller mistet bagage gennem flyselskabet, vil de være underlagt Montrealkonventionen, der dækker op til 10.000 kr pr. person. Der foretages dog en vurdering, der matcher indholdets og kuffertens værdi. Du vil ikke kunne få udbetalt en erstatning højere end 10.000 kr. pr. person, så du bør tænke over, om det kan svare sig at få en forsikring inden afrejse. 

Forsinket eller mistet bagage sker heldigvis kun sjældent 

Selvom bagage af og til bliver forsinket eller aldrig kommer frem, viser luftfartsinformationsselskabet SITA’s rapport, at der i 2015 kun var 7,3 bagageproblemer pr. 1000 flyrejsende (svarende til 0,73%). Flyselskaberne har taget ved lære af de mange krav om erstatning pga. bagageuregelmæssigheder, og i dag er det heldigvis relativt sjældent, at flyselskaberne begår fejl med passagerernes bagage.

4 gode råd ved forsinket eller beskadiget bagage:

  • Få altid en PIR-rapport i lufthavnen, som dokumenterer, at bagagen er forsinket/forsvundet.
  • Undgå at foretage dyre erstatningskøb (køb hvad der er rimeligt og nødvendigt).
  • Gem kvitteringerne på dine udgifter, så du senere kan få dem refunderet.
  • Undersøg altid, hvorvidt din rejseforsikring dækker tabet, inden du retter kravet direkte mod flyselskabet.

Vidste du i øvrigt, at hvis dit fly var forsinket med mere end 3 timer eller flyet var aflyst, kan du være berettiget til økonomisk kompensation på op imod 4.500 kr? Læs alt om flypassagerers rettigheder.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt