flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Rettigheder ved flyforsinkelse
Var dit fly forsinket? Læs om din ret til erstatning her

 

Hvis dit fly har været forsinket inden for de sidste 3 år, har du mulighed for at få op til 4.500 kr. i økonomisk kompensation efter EU Forordning 261/2004. Hos Flyhjælp er vi eksperter i flypassagerers rettigheder, og vi kan hjælpe dig med at indhente din berettigede kompensation fra flyselskabet.

Er du i tvivl om, hvor vidt du er berettiget til kompensation, og i så fald hvor meget, så kan du læse om dine rettigheder herunder.

Økonomisk kompensation ved flyforsinkelser

Passagerers ret til økonomisk kompensation ved flyforsinkelser fremgår ikke direkte af loven, men det er igennem retspraksis slået fast, at passagerer hvis fly er forsinket, også har ret til kompensation. En forsinkelse på mere end 3 timer sidestilles derfor med en flyaflysning i forhold til retten til kompensation.


Flyforsinkelse

De fleste har prøvet at være forsinket, men ved du hvornår du har ret til kompensation?

 

Forsinkelsens varighed måles ved den faktiske ankomst til den endelige destination. Du betegnes som værende fremme, når flyets døre åbner (og der vel at mærke er givet tilladelse til at stige ud), så passagererne har mulighed for at stige af flyet.

Man er kun berettiget til kompensation, såfremt loven finder anvendelse. Passagerer der rejser fra EU eller til EU med et EU-flyselskab er omfattet af loven. Rejser du derfor fra USA til fx Dubai, er du derfor ikke omfattet af loven, og har derved ikke ret til kompensation. Dette selvom dit fly skulle være forsinket med mere end de oplyste 3 timer. Det samme gør sig også gældende, når du flyver fra USA til Europa med fx American Airlines, der ikke er registreret som værende et EU-flyselskab.

Størrelsen på kompensationen

Kompensationens størrelse afhænger af flyvedistancen og inddeles i tre kategorier på hhv. 250, 400 og 600 euro. Din ret til kompensation er afhængig af den direkte flyvedistance. Jo længere du flyver, desto højere kompensation ved flyforsinkelser kan du være berettiget til. Er du i tvivl om, hvor meget du er berettiget til, kan du finde svar med vores beregner, hvor du blot indtaster afgangs- og ankomstlufthavn, samt detaljer om flyselskab og forsinkelse.

Passagerer er dog ikke berettiget til kompensation, hvis forsinkelsen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”, der ikke kunne være undgået, selvom flyselskabet havde truffet alle foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes.

Sådanne usædvanlige (force-majeure lignende) forsinkelsesårsager er fx følgende:

  • Nogle former for strejker (strejke blandt flypersonale kan dog give kompensation)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold der udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene sikkerhed)
  • Udgangsforbud/flyveforbud (Air Traffic Control)
  • Passagerers akut sygdom eller ildebefindende

Her er en liste over omstændigheder, der ikke anses for ”usædvanlige omstændigheder":

  • Tekniske problemer
  • Mandskabsmangel

Flypassagerer skal dog være opmærksom på, at flyselskabet i nogle tilfælde kvalificerer årsagen til forsinkelsen som en ”usædvanlige omstændighed”, selvom årsagen reelt var inden for flyselskabets kontrol. Dette gøres i et forsøg på at undgå kompensationspligten. Vi ser ofte, at flyselskabet afviser gyldige krav (fx ved at indikere usædvanlige vejrforhold, selvom vejret var ganske tilforladeligt), og vi anbefaler derfor altid, at du søger juridisk rådgivning, såfremt du er uenig med flyselskabets beslutning.

Ønsker at teste, hvorvidt du har et krav eller ej? Indtast informationer om din rejse i vores beregner, og få straks svar på, om du er berettiget til kompensation. Du er også velkommen til at ringe på 82 82 90 90 i telefontiderne angivet nederst på siden.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Danmarks bedste kundeanmeldelser
 Vi vinder 98% af sagerne
 Risikofrit - nemt og hurtigt

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png