flyhjaelp-logo-2.png

Erstatning ved flyforsinkelse

January 2019

seneste indlæg

Skal du rejse i sommerferien? Læs om dine flyrettigheder her

June 2024

Erstatning ved flyforsinkelse

Hvis dit fly er blevet forsinket eller aflyst på en rejse, så er det muligt at få erstatning fra flyselskabet for de gener, som du måtte have oplevet. I denne artikel gennemgår en række punkter relateret til emnet "erstatning ved flyforsinkelse", og du får bl.a. svar på, hvornår du kan få erstatning, hvor stort et beløb du kan få samt hvordan du ansøger om at få din erstatning ved flyforsinkelser og aflysninger udbetalt.

Selve erstatningspligten ved flyforsinkelser, overbookinger og aflysninger skal findes i EF-forordning 261/04, der ridser en række rettigheder op, som flypassagerer der rejser ind og ud af EU, eller flyver med EU-flyselskab, helt automatisk har. Forordningen blev vedtaget i 2004 for at gøre op med de mange forsinkelser, aflysninger og kommercielle overbookinger (hvor flyselskabet bevidst spekulerer i overbooke deres fly, da de ved, at x % aldrig dukker op), som flypassagerne hver dag oplevede.

Forordningen har haft en stor effekt, og siden vedtagelsen er antallet af erstatningspligtige sager faldet støt, så der i dag er færre forsinkelser, der udløser en erstatning, end der var for blot få år tilbage. For at kunne modtage erstatning for en aflysning eller forsinkelse, er der en række faktorer, der skal være opfyldte. Som hovedregel skal din forsinkelse være på minimum 3 timer, førend du kan søge om erstatning.

Erstatning ved flyforsinkelse

Forsinkelsens omfang måles, når flyets døre åbnes på destinationen. Rejser du fx til John F. Kennedy lufthavnen i New York fra Kastrup Lufthavn og ankommer 3 timer og 20 minutter senere, end du skulle være ankommet, kan du være berettiget til erstatning. Se de aktuelle tidsfrister for, hvornår du kan påregne en erstatning for flyforsinkelse samt hvor stort et beløb, i tabellen nederst på siden.

Erstatning ved aflysning af fly

Det samme gør sig gældende, hvis dit fly er aflyst, og du derfor må vente på, at flyselskabet får rekvireret et nyt eller ombooket din billet til en anden afgang. En aflysning udløser derfor ikke automatisk en erstatning – det afhænger helt og holdent af, hvornår du lander på slutdestinationen og har mulighed for at forlade flyet samt grunden til aflysningen (mere om dette senere). Bemærk at nogle flyselskaber ser stort på, at passageren skal have mulighed for at forlade flyet, førend at passageren betegnes som værende fremme.

Vi har set flyselskaber, der har afvist et ellers gyldigt krav om erstatning, fordi flyet er landet eller står stille, førend de 3 timer er gået. Dette er ikke gyldigt, da passageren ikke har mulighed for at stige af. Du kan læse nærmere om dine rettigheder ved flyaflysninger her.

Erstatning ved tekniske problemer

Som nævnt så er grunden til forsinkelsen eller aflysningen også vigtig i forhold til, om flyselskabet er erstatningspligtigt eller ej. Helt overordnet skal grunden være en, som er inden for flyselskabets faktiske kontrol. Det kan fx være tekniske problemer, som man med rette kan forvente, at flyselskabet har midlerne til at kunne løse.

Omvendt bliver naturkatastrofer (og andre svære vejrforhold), terror, strejker mm. betegnet som ”usædvanlige omstændigheder”, og er derfor ikke noget, som flyselskabet selv er herre over. Skyldes din forsinkelse usædvanlige omstændigheder har du derfor ikke ret til erstatning. Bemærk at vi har set eksempler på at flyselskaber nægter at udbetale erstatning til en passager med henvisning til fx svære vejrforhold, hvor det efterfølgende viser sig, at der ikke er hold i det.

Hvis du selv har rettet krav imod flyselskabet uden at få medhold, og du ikke er enig i beslutningen, anbefaler vi, at du sender en mail til [email protected]

Erstatningens størrelse

Beløb stort du kan få i erstatning ved flyforsinkelse og aflysning varierer, og er primært afhængigt af rejsedistancen og i enkelte tilfælde af forsinkelsens varighed. Kompensations størrelse afhænger af den planlagte flyvedistance og inddeles i følgende tre kategorier:

  • 250 EUR for alle flyvninger på højst 1500 km.
  • 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
  • 600 EUR for alle flyvninger uden for EU eller over 3500 km.

Som udgangspunkt er du berettiget til enten 250 EUR, 400 EUR eller 600 EUR i erstatning per passager. Er du i tvivl om, hvor meget du er berettiget til, kan du indtaste dine detaljer i vores beregner og få svar. Du finder den her.

Af Melik Karatas