flyhjaelp-logo-2.png

Flyhjælps persondatapolitik

 
Flyhjælp ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for håndtering af persondata, herunder EU-forordning 2016/679 (persondataforordningen).

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Indsamlingen af dine personoplysninger er begrænset til, hvad der er nødvendigt for, at vi kan behandle din sag.
Det betyder, at det kun er påkrævet, at du giver os de personoplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen af din sag, på det trin, som sagen befinder sig på. 

 

  • Fx behøver du ikke, at oplyse os dit cpr-nummer, når du opretter en sag, men såfremt vi vurderer, at din sag skal anlægges i Retten, kan det være påkrævet at du oplyser dit cpr-nummer, fordi dette kan være et krav fra den domstol, der har jurisdiktion i din sag.

 

I forbindelse med sagens oprettelse opfordrer vi dog til at adresse, betalingsoplysninger samt cpr-nummer oplyses, selvom dette ikke er påkrævet, fordi det vil lette sagsbehandlingstiden.

 

Når du opretter din sag hos Flyhjælp ApS, vil du blive bedt om at oplyse personoplysningerne i kategori 1, fordi disse er nødvendige for, at vi kan påbegynde behandlingen af din sag: 

 

Kategori 1

  • Navn
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Bookingnummer

 

Dit navn og dit bookingnummer vil blive videregivet til det flyselskab, som vi vurderer, at dit krav skal rettes imod.


Vi vil bruge dine kontaktoplysninger til at kontakte dig, når der er nyt i din sag, eller når vi skal bruge yderligere oplysninger fra dig.

 

Ved sagens oprettelse vil du også have mulighed for at oplyse personoplysningerne i kategori 2:

 

Kategori 2

  • Adresse 
  • Betalingsoplysninger
  • CPR-nummer
  • Billedlegitimation

 

Oplysningerne i kategori 2 kan blive nødvendige for behandlingen af din sag senere i sagsbehandlingsforløbet.

 

Det vil være påkrævet, at du oplyser personoplysningerne i kategori 2 på et senere tidspunkt, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt for behandlingen af din sag. Dette kan fx være, hvis vi vurderer, at din sag skal for Retten og derfor skal bruge dit cpr-nummer, eller hvis vi modtager kompensation / refusion fra flyselskabet og derfor skal bruge dine betalingsoplysninger, for at kunne udbetale pengene til dig.

 

Du kan blive bedt om at sende os en kopi af dit billede-ID. Det skyldes, at nogle flyselskaber kræver dette for at behandle kravet om kompensation. I de tilfælde vil du modtage en vejledning til, hvordan du slører personoplysninger i dit billed-ID, som ikke er relevante for flyselskabet. Såfremt du ikke har foretaget en tilstrækkelig sløring af overflødige personoplysninger, vil vi foretage yderligere sløring af dit billed-id, forinden dette videregives til flyselskabet.

 

Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af det kontraktforhold vi har indgået med dig eller som følge af vores retlige forpligtelser. 

 

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 

Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger er at indhente kompensation eller refusion efter forordning 261/2004 hos flyselskabet.

 

Såfremt du misligholder din aftale med Flyhjælp ApS, jf. Flyhjælps handelsbetingelser, vil dine personoplysninger blive brugt til at inddrive krav, som Flyhjælp ApS måtte have mod dig i denne forbindelse.

 

Dine bankoplysninger vil udelukkende blive brugt til at udbetale din kompensation / refusion. I nogle tilfælde vil flyselskabet betale direkte til dig – I disse tilfælde vil dine bankoplysninger blive videregivet til flyselskabet. Hverken Flyhjælp ApS, Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere eller flyselskaberne har adgang til at trække penge fra din konto. 


Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

 

Flyhjælp ApS opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt.

 

Fastlæggelsen af tidsrummet for hvor længe dine personoplysninger opbevares, afhænger af flere faktorer.

 

Opbevaringen afhænger af, hvilken type personoplysning, der er tale om samt hvad udfaldet af din sag er. Vores frister for, hvornår vi sletter filer med billedlegitimation er fx væsentlig kortere end vores frister for, hvornår vi sletter dit navn. 

 

Fsva. udfaldet af din sag kan det fx betyde, at der har været en transaktion i din sag, hvorefter vi er retligt forpligtet til at opbevare dine oplysninger i fem år, jf. bogføringsloven. Det kan også være, at vi tidligt i din sag vurderer, at det ikke er muligt at indhente kompensation eller refusion, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet efter en væsentligt kortere frist.

 

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, jf. nedenstående afsnit om din ret til indsigt.  


Deling af data til tredjepart

 

Dine personoplysninger vil blive videregivet til flyselskaber, flyselskabernes repræsentanter, vores juridiske samarbejdspartnere i andre EU- eller EØS-lande samt offentlige myndigheder; herunder domstolene i det omfang, vi vurderer, at det er nødvendigt for behandlingen af din sag.

Din data deles med Flyhjælp ApS’ moderselskab, Flightright GmbH, som indfører data i deres interne sagsbehandlingssystem, CMA. Systemet benyttes af Flyhjælp ApS til inddrivelse af dit krav mod flyselskabet.

Derudover deles din data med Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere. Flyhjælp kræver, at alle samarbejdspartnere, der modtager personoplysninger fra os, overholder gældende lovgivning. Flyhjælp ApS har indgået databehandleraftaler med Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere.


Deling af data udenfor EU

 

Deling af personoplysninger uden for EU’s grænser kan være forbundet med en risiko. Det skyldes, at såkaldte ‘tredjelande’ ikke er omfattet af reglerne i persondataforordningen.

 

Hvis Flyhjælp ApS vurderer, at dit krav på kompensation / refusion skal rettes mod et flyselskab, der ikke er beliggende i et EU- eller EØS-land, vil dit krav mod flyselskabet blive sendt til et tredjeland.

 

Vi vil i disse tilfælde være nødt til at overføre og videregive nogle af dine personoplysninger til et flyselskab, der er beliggende i et tredjeland.

 

Flyselskaberne er ikke en af Flyhjælp ApS´ samarbejdspartnere, hvorfor det ikke er muligt for Flyhjælp ApS at indgå aftaler med flyselskaber om, hvordan de skal og må behandle dine personoplysninger.

 

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for at indhente din kompensation og/eller refusion.


Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger

 

Dine personoplysninger behandles på en gennemsigtig måde. Dette indebærer, at du altid har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der bliver behandlet om dig.

 

Hvis de oplysninger, vi har indsamlet om dig, er ukorrekte eller misvisende, har du ret til at få berigtiget oplysningerne. Du har ligeledes ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt betingelserne i persondataforordningens artikel 17 er opfyldt.

 

Alle henvendelser angående indsigt, korrigering eller sletning af personoplysninger kan ske til: [email protected]. Marker din henvendelse med ’persondata’ i emnefeltet. 

 

Sikkerhed

 

Flyhjælp ApS har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på dine personoplysninger.

 

Dine personoplysninger opbevares sikkert. Vi har truffet foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Vores medarbejdere er også instrueret i hvilke retningslinjer, de skal følge, når de behandler personoplysninger.

 

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Flyhjælp ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med gældende regler.


Kontakt:

CVR: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
E-mail: [email protected]

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Founder & CEO

Gustav Thybo

Founder & CEO

Frederik Thede CTO

Frederik Thede

CTO

Benedikte B. Lund CLO & head of lawsuit

Benedikte B. Lund

CLO & head of lawsuit

Frederik Hedegaard Head of Marketing

Frederik Hedegaard

Head of Marketing

Philip Co-founder

Philip

Co-founder

Erik Paralegal

Erik

Paralegal

Natalia Assistant manager - lawsuit

Natalia

Assistant manager - lawsuit

Anton Law student

Anton

Law student

Patrick Senior case worker

Patrick

Senior case worker

Ewelina Case worker

Ewelina

Case worker

Noah Senior caseworker

Noah

Senior caseworker

Tobias Legal case worker

Tobias

Legal case worker

Silas Accountant

Silas

Accountant

William Law student

William

Law student

Viggo Office dog

Viggo

Office dog

Gustav Case worker

Gustav

Case worker

Nis Case worker

Nis

Case worker

Cecilie Head of recruitment

Cecilie

Head of recruitment

Matteo Law student

Matteo

Law student

Mia Expert case worker

Mia

Expert case worker

Sara Law Student

Sara

Law Student

Mads Case worker

Mads

Case worker

Mari Legal case worker

Mari

Legal case worker

Jan Case worker

Jan

Case worker

Dennis Head of finance

Dennis

Head of finance

Jacob Case worker

Jacob

Case worker

Hjalmar Legal case worker

Hjalmar

Legal case worker

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Ludvig Case worker

Ludvig

Case worker

Minnie Case worker

Minnie

Case worker

Rose Teamlead, danish department

Rose

Teamlead, danish department

Andrea Legal case worker

Andrea

Legal case worker

Julius Case worker

Julius

Case worker

Emil Case worker

Emil

Case worker

Julie Legal case worker

Julie

Legal case worker

Anniina Case worker

Anniina

Case worker

Anastasia Case worker

Anastasia

Case worker

Christian Legal case worker

Christian

Legal case worker

Simon F. Teamlead, norwegian department

Simon F.

Teamlead, norwegian department

Magnus Case worker

Magnus

Case worker

Pelle Case worker

Pelle

Case worker

Joachim Legal case worker

Joachim

Legal case worker

Per Teamlead, swedish department

Per

Teamlead, swedish department

Nini Teamlead - finnish department

Nini

Teamlead - finnish department

350.000 Kunder
340 mio. kr. kompensation
4.6 af 5 Trustpilot score