flyhjaelp-logo-2.png

Flyhjælps persondatapolitik

 
Flyhjælp ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for håndtering af persondata, herunder EU-forordning 2016/679 (persondataforordningen).

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Indsamlingen af dine personoplysninger er begrænset til, hvad der er nødvendigt for, at vi kan behandle din sag.
Det betyder, at det kun er påkrævet, at du giver os de personoplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen af din sag, på det trin, som sagen befinder sig på. 

 

  • Fx behøver du ikke, at oplyse os dit cpr-nummer, når du opretter en sag, men såfremt vi vurderer, at din sag skal anlægges i Retten, kan det være påkrævet at du oplyser dit cpr-nummer, fordi dette kan være et krav fra den domstol, der har jurisdiktion i din sag.

 

I forbindelse med sagens oprettelse opfordrer vi dog til at adresse, betalingsoplysninger samt cpr-nummer oplyses, selvom dette ikke er påkrævet, fordi det vil lette sagsbehandlingstiden.

 

Når du opretter din sag hos Flyhjælp ApS, vil du blive bedt om at oplyse personoplysningerne i kategori 1, fordi disse er nødvendige for, at vi kan påbegynde behandlingen af din sag: 

 

Kategori 1

  • Navn
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Bookingnummer

 

Dit navn og dit bookingnummer vil blive videregivet til det flyselskab, som vi vurderer, at dit krav skal rettes imod.


Vi vil bruge dine kontaktoplysninger til at kontakte dig, når der er nyt i din sag, eller når vi skal bruge yderligere oplysninger fra dig.

 

Ved sagens oprettelse vil du også have mulighed for at oplyse personoplysningerne i kategori 2:

 

Kategori 2

  • Adresse 
  • Betalingsoplysninger
  • CPR-nummer
  • Billedlegitimation

 

Oplysningerne i kategori 2 kan blive nødvendige for behandlingen af din sag senere i sagsbehandlingsforløbet.

 

Det vil være påkrævet, at du oplyser personoplysningerne i kategori 2 på et senere tidspunkt, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt for behandlingen af din sag. Dette kan fx være, hvis vi vurderer, at din sag skal for Retten og derfor skal bruge dit cpr-nummer, eller hvis vi modtager kompensation / refusion fra flyselskabet og derfor skal bruge dine betalingsoplysninger, for at kunne udbetale pengene til dig.

 

Du kan blive bedt om at sende os en kopi af dit billede-ID. Det skyldes, at nogle flyselskaber kræver dette for at behandle kravet om kompensation. I de tilfælde vil du modtage en vejledning til, hvordan du slører personoplysninger i dit billed-ID, som ikke er relevante for flyselskabet. Såfremt du ikke har foretaget en tilstrækkelig sløring af overflødige personoplysninger, vil vi foretage yderligere sløring af dit billed-id, forinden dette videregives til flyselskabet.

 

Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af det kontraktforhold vi har indgået med dig eller som følge af vores retlige forpligtelser. 

 

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 

Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger er at indhente kompensation eller refusion efter forordning 261/2004 hos flyselskabet.

 

Såfremt du misligholder din aftale med Flyhjælp ApS, jf. Flyhjælps handelsbetingelser, vil dine personoplysninger blive brugt til at inddrive krav, som Flyhjælp ApS måtte have mod dig i denne forbindelse.

 

Dine bankoplysninger vil udelukkende blive brugt til at udbetale din kompensation / refusion. I nogle tilfælde vil flyselskabet betale direkte til dig – I disse tilfælde vil dine bankoplysninger blive videregivet til flyselskabet. Hverken Flyhjælp ApS, Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere eller flyselskaberne har adgang til at trække penge fra din konto. 


Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

 

Flyhjælp ApS opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt.

 

Fastlæggelsen af tidsrummet for hvor længe dine personoplysninger opbevares, afhænger af flere faktorer.

 

Opbevaringen afhænger af, hvilken type personoplysning, der er tale om samt hvad udfaldet af din sag er. Vores frister for, hvornår vi sletter filer med billedlegitimation er fx væsentlig kortere end vores frister for, hvornår vi sletter dit navn. 

 

Fsva. udfaldet af din sag kan det fx betyde, at der har været en transaktion i din sag, hvorefter vi er retligt forpligtet til at opbevare dine oplysninger i fem år, jf. bogføringsloven. Det kan også være, at vi tidligt i din sag vurderer, at det ikke er muligt at indhente kompensation eller refusion, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet efter en væsentligt kortere frist.

 

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, jf. nedenstående afsnit om din ret til indsigt.  


Deling af data til tredjepart

 

Dine personoplysninger vil blive videregivet til flyselskaber, flyselskabernes repræsentanter, vores juridiske samarbejdspartnere i andre EU- eller EØS-lande samt offentlige myndigheder; herunder domstolene i det omfang, vi vurderer, at det er nødvendigt for behandlingen af din sag.

Din data deles med Flyhjælp ApS’ moderselskab, Flightright GmbH, som indfører data i deres interne sagsbehandlingssystem, CMA. Systemet benyttes af Flyhjælp ApS til inddrivelse af dit krav mod flyselskabet.

Derudover deles din data med Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere. Flyhjælp kræver, at alle samarbejdspartnere, der modtager personoplysninger fra os, overholder gældende lovgivning. Flyhjælp ApS har indgået databehandleraftaler med Flyhjælp ApS’ samarbejdspartnere.


Deling af data udenfor EU

 

Deling af personoplysninger uden for EU’s grænser kan være forbundet med en risiko. Det skyldes, at såkaldte ‘tredjelande’ ikke er omfattet af reglerne i persondataforordningen.

 

Hvis Flyhjælp ApS vurderer, at dit krav på kompensation / refusion skal rettes mod et flyselskab, der ikke er beliggende i et EU- eller EØS-land, vil dit krav mod flyselskabet blive sendt til et tredjeland.

 

Vi vil i disse tilfælde være nødt til at overføre og videregive nogle af dine personoplysninger til et flyselskab, der er beliggende i et tredjeland.

 

Flyselskaberne er ikke en af Flyhjælp ApS´ samarbejdspartnere, hvorfor det ikke er muligt for Flyhjælp ApS at indgå aftaler med flyselskaber om, hvordan de skal og må behandle dine personoplysninger.

 

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for at indhente din kompensation og/eller refusion.


Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger

 

Dine personoplysninger behandles på en gennemsigtig måde. Dette indebærer, at du altid har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der bliver behandlet om dig.

 

Hvis de oplysninger, vi har indsamlet om dig, er ukorrekte eller misvisende, har du ret til at få berigtiget oplysningerne. Du har ligeledes ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt betingelserne i persondataforordningens artikel 17 er opfyldt.

 

Alle henvendelser angående indsigt, korrigering eller sletning af personoplysninger kan ske til: [email protected]. Marker din henvendelse med ’persondata’ i emnefeltet. 

 

Sikkerhed

 

Flyhjælp ApS har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på dine personoplysninger.

 

Dine personoplysninger opbevares sikkert. Vi har truffet foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Vores medarbejdere er også instrueret i hvilke retningslinjer, de skal følge, når de behandler personoplysninger.

 

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Flyhjælp ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med gældende regler.


Kontakt:

CVR: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
E-mail: [email protected]

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør

Gustav Thybo

Stifter & Adm. direktør

Frederik Thede IT-chef

Frederik Thede

IT-chef

Benedikte B. Lund CLO & Leder af Lawsuit

Benedikte B. Lund

CLO & Leder af Lawsuit

Frederik Hedegaard Marketingchef

Frederik Hedegaard

Marketingchef

Johan Thybo Medstifter

Johan Thybo

Medstifter

Philip Medstifter

Philip

Medstifter

Erik Paralegal

Erik

Paralegal

Natalia Assisterende Leder af retssagsafdeling

Natalia

Assisterende Leder af retssagsafdeling

Anton Stud. Jur. i retssagsafdeling

Anton

Stud. Jur. i retssagsafdeling

Johan Chef for kundekommunikation

Johan

Chef for kundekommunikation

Patrick Senior sagsbehandler

Patrick

Senior sagsbehandler

Ewelina Sagsbehandler

Ewelina

Sagsbehandler

Noah Senior sagsbehandler

Noah

Senior sagsbehandler

Tobias Juridisk sagsbehandler

Tobias

Juridisk sagsbehandler

Emma Senior sagsbehandler

Emma

Senior sagsbehandler

Silas Økonomiassistent

Silas

Økonomiassistent

William Stud. Jur. i retssagsafdeling

William

Stud. Jur. i retssagsafdeling

Viggo Kontorhund

Viggo

Kontorhund

Gustav Sagsbehandler

Gustav

Sagsbehandler

Nis Sagsbehandler

Nis

Sagsbehandler

Cecilie Head of recruitment

Cecilie

Head of recruitment

Matteo Stud. Jur. i retssagsafdeling

Matteo

Stud. Jur. i retssagsafdeling

Mia Sagsbehandler

Mia

Sagsbehandler

Sara Sagsbehandler

Sara

Sagsbehandler

Anne Sagsbehandler

Anne

Sagsbehandler

Mads Sagsbehandler

Mads

Sagsbehandler

Ada Sagsbehandler

Ada

Sagsbehandler

Mari Juridisk sagsbehandler

Mari

Juridisk sagsbehandler

Kamma Sagsbehandler

Kamma

Sagsbehandler

Jan Sagsbehandler

Jan

Sagsbehandler

Emma Financial Controller

Emma

Financial Controller

Dennis Financial Controller

Dennis

Financial Controller

Jacob Sagsbehandler

Jacob

Sagsbehandler

Hjalmar Juridisk sagsbehandler

Hjalmar

Juridisk sagsbehandler

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Ludvig Sagsbehandler

Ludvig

Sagsbehandler

Minnie Sagsbehandler

Minnie

Sagsbehandler

Rose Sagsbehandler

Rose

Sagsbehandler

Andrea Juridisk sagsbehandler

Andrea

Juridisk sagsbehandler

Julius Sagsbehandler

Julius

Sagsbehandler

Hadi Sagsbehandler

Hadi

Sagsbehandler

Emil Sagsbehandler

Emil

Sagsbehandler

Julie Juridisk sagsbehandler

Julie

Juridisk sagsbehandler

Simon S. HR chef

Simon S.

HR chef

Anniina Sagsbehandler

Anniina

Sagsbehandler

Anastasia Sagsbehandler

Anastasia

Sagsbehandler

Christian Juridisk sagsbehandler

Christian

Juridisk sagsbehandler

Simon F. Teamleder, Norske afdeling

Simon F.

Teamleder, Norske afdeling

Magnus Sagsbehandler

Magnus

Sagsbehandler

Pelle Sagsbehandler

Pelle

Sagsbehandler

Joachim Juridisk sagsbehandler

Joachim

Juridisk sagsbehandler

Per Teamleder, Svenske afdeling

Per

Teamleder, Svenske afdeling

Nini Teamleder, finsk afdeling

Nini

Teamleder, finsk afdeling

230.000 Kunder
200 mio. kr. kompensation
4.6 af 5 Trustpilot score