flyhjaelp-logo-2.png

Flyhjælps persondatapolitik

 
Flyhjælp passer godt på vores kunders persondatapolitik i henhold til lovgivningen.

Ved at acceptere følgende betingelser for behandlingen af dine personoplysninger, erklærer du samtidig at være over 16 år. Er du under 16 år, og ønsker at starte din sag hos os, kontakt da venligst vores juridiske support.

Principper:

Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Flyhjælp ApS garanterer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s gældende regler for håndtering af persondata (EU-forordning 2016/679). Behandlingen af dine oplysninger er baseret på følgende databeskyttelsesprincipper:

- Personoplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde
- Indsamling af personoplysninger finder udelukkende sted til udtrykkeligt angivne og legitime formål og viderebehandles ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål
- De indsamlede personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen.
- Personoplysningerne er korrekte og om nødvendigt ajourførte.
- Personoplysninger opbevares udelukkende i det tidsrum, det er nødvendigt, for at opfylde det formål, de er indhentet til.
- Virksomheden sikrer, at personoplysninger behandles sikkert gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Når du opretter din sag hos Flyhjælp, vil du blive bedt om at indgive følgende oplysninger om dig selv og dine medrejsende:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail
- Bookingnummer
- Fuldmagt
- Bankoplysninger

Ovenstående oplysninger er nødvendige for, at vi kan behandle din sag.

I nogle tilfælde vil du også blive bedt om at videregive en kopi af dit billede-ID. Det skyldes, at nogle flyselskaber kræver dette, for at behandle kravet om kompensation. Hvis din sag skal for retten, vil du muligvis også blive bedt om at indgive dit CPR-nummer, alt efter hvilket land, din sag skal anlægges i.

For at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden, indsamles der oplysninger om dig, når du besøger vores website.

Hvorfor indsamles dine personoplysninger?

Det primære formål med indsamlingen af dine personoplysninger, er for at Flyhjælp kan indhente kompensation hos flyselskabet på dine vegne. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold. Efter afslutningen på din sag vil dine oplysninger blive brugt til statistiske formål

Dine bankoplysninger vil udelukkende blive brugt til at udbetale din kompensation. I nogle tilfælde vil flyselskabet betale direkte til dig – I disse tilfælde vil dine bankoplysninger blive videregivet til flyselskabet. Hverken Flyhjælp, Flyhjælps samarbejdspartnere eller flyselskaberne har adgang til at trække penge fra din konto.

Hvordan opbevares og behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bruges udelukkende til det formål, hvortil de er indsamlet, og opbevares kun så længe det er nødvendigt for dette formål.

Flyhjælp opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for at kunne behandle din sag. Efter din sags afslutning opbevarer vi dine oplysninger i yderligere 3 år, herefter vil alle oplysninger, der kan forbindes til dig som person, blive slettet fra vores system.

Flyhjælp har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for, at dine personoplysninger opbevares sikkert, herunder at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til udevedkommendes kendskab, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. udefrakommende kan ikke tvinge sig adgang til disse oplysninger.

Deling af data til tredjepart

For at kunne indhente kompensation på dine vegne, er det nødvendigt at videregive dine personoplysninger til det flyselskab, dit krav er rettet imod. Hvis flyselskabet ikke accepterer kravet om kompensation, kan det blive nødvendigt, også at dele dine personoplysninger med domstole, trafikstyrelser og vores advokater. Derudover deles din data med enkelte samarbejdspartnere. Flyhjælp kræver, at alle samarbejdspartnere, der modtager personoplysninger fra os, overholder gældende lovgivning.

Deling af data udenfor EU

Deling af personoplysninger uden for EU’s grænser kan være forbundet med en risiko. Kommissionen stiller kun sikkerhed for dine personoplysninger, når disse behandles i EU-lande, eller lande udenfor EU, som kommissionen har vurderet, har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Hvis det flyselskab, som dit krav er rettet imod, befinder sig udenfor EU, vil vi være nødt til at dele nogle af dine personoplysninger med dem. Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at indhente din kompensation.

Retten til indsigt og indsigelse

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Skulle du have mistanke om, at de oplysninger vi har indsamlet om dig er ukorrekte eller misvisende, har du ret til at få disse korrigeret. Du har også ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, før din sag er afsluttet, vil vi muligvis opkræve et salær af den potentielle kompensation, som det fremgår af vores handelsbetingelser.

Ved indsigelser mod behandling af personoplysninger, vil vi ligeledes informere vores samarbejdspartnere om indsigelsen.

Alle henvendelser angående indsigelse, korrigering eller sletning af personoplysninger kan ske til: [email protected] Marker din henvendelse med ’persondata’ i emnefeltet.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Flyhjælp har behandlet dine personoplysninger i strid med ovenstående.

Kontakt:

Dataansvarlig (DPO): Anna Dall
Flyhjælp ApS
CVR: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
Telefon: 82829090
E-mail: [email protected]

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør

Gustav Thybo

Stifter & Adm. direktør

Johan Thybo Medstifter & Økonomidirektør

Johan Thybo

Medstifter & Økonomidirektør

Alex Kirkeberg Marketings- og pressechef

Alex Kirkeberg

Marketings- og pressechef

Frederik Thede Leder af IT

Frederik Thede

Leder af IT

Rune Advokat og Leder af Lawsuit

Rune

Advokat og Leder af Lawsuit

Philip Medstifter

Philip

Medstifter

Guxi Leder af Juridisk Support

Guxi

Leder af Juridisk Support

Rógvi Kommunikationsansvarlig

Rógvi

Kommunikationsansvarlig

Martin Bogholderiassistent

Martin

Bogholderiassistent

Heðin Bogholderiassistent

Heðin

Bogholderiassistent

Celie Bogholderiassistent

Celie

Bogholderiassistent

Linn Assisterende Leder af Claim Managers

Linn

Assisterende Leder af Claim Managers

Jan Claim manager

Jan

Claim manager

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Katja Claim manager

Katja

Claim manager

Anton Claim manager

Anton

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Lorena Claim manager

Lorena

Claim manager

Natalia Assisterende Leder af Lawsuit

Natalia

Assisterende Leder af Lawsuit

Aja Sagsbehandler

Aja

Sagsbehandler

Vera Retssagsassistent

Vera

Retssagsassistent

Anton Stud. Jur. i Lawsuit

Anton

Stud. Jur. i Lawsuit

Anna Stud. Jur. i Lawsuit

Anna

Stud. Jur. i Lawsuit

Johan Juridisk Support Medarbejder

Johan

Juridisk Support Medarbejder

Stine Juridisk Support Medarbejder

Stine

Juridisk Support Medarbejder

Anna Juridisk Support Medarbejder

Anna

Juridisk Support Medarbejder

Patrick Juridisk Support Medarbejder

Patrick

Juridisk Support Medarbejder

Katinka Kontorhund

Katinka

Kontorhund

150.000 Kunder
200 mio. kr. kompensation
4.7 af 5 Trustpilot score