flyhjaelp-logo-2.png

 

 

Problematik ved indhentning af kompensation

Hvornår har jeg ret til kompensation? Og hvordan kan det være, at kompensationen i visse tilfælde bortfalder? Også selv om jeg var mange timer forsinket?

At indhente erstatning fra flyselskaberne kan være problematisk

Reglerne omkring kompensation ved flyforsinkelser kan umiddelbart virke simple, men adskillige omstændigheder kan alligevel gøre det vanskeligt eller umuligt at få kompensation i den enkelte sag.

 

Her giver vi dig et overblik over, hvorfor du af og til ikke har ret til kompensation – også selvom du har oplevet en lang forsinkelse eller aflysning.

 

Læs mere om:

 

Hvornår har jeg ret til kompensation?


De fire hovedregler:


Her ser du de fire forhold, der som hovedregel skal være opfyldt, for at du er berettiget til kompensation.

  1. Du skal være ankommet mindst tre timer for sent til destinationen
  2. Du flyver enten fra et EU-land eller med et EU-flyselskab til et EU-land
  3. Forsinkelsen/aflysningen skal alene være flyselskabets ansvar, eksempelvis pga. driftsproblemer eller tekniske problemer med selve flyet. Usædvanlige omstændigheder giver ikke kompensation.
  4. Samme bookingnummer på hele ruten. Vær opmærksom på, at nogle onlineselskaber sælger billetter, hvor din er rejse er opdelt i flere forskellige bookingnumre, hvis du mellemlander. Det kan fratage dig dine rettigheder til kompensation.

 

Hvor stor kompensation har jeg ret til?

I Flyhjælps kompensationstabel kan du se, hvor meget du er berettiget til i kompensation ved forskellige rejseafstande.  

Årsag Forsinket ankomstid Flyvninger under 1.500 km Flyvninger 1.501 - 3.500 km Flyvninger over 3.500 km mellem EU-lande Flyvninger over 3.500 km til/fra EU-lande
Aflyst* 2 – 3 timer 1.850 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket 3 – 4 timer 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 2.250 kr.
Aflyst/Forsinket Mere end 4 timer** 1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.
Overbooket   1.850 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 4.500 kr.

* Hvis aflysningen sker mindre end 7 dage før planlagte afgang.

** Hvis aflysningen sker mellem 14-7 dage før planlagte afgang.

 

Forskellige bookingnumre (PNR-koder) på ruten

 

Hvis du mellemlander på vej til din endelige destination, kan du risikere, at selv en mindre forsinkelse på den første flyvning fører til, at du ikke når det næste fly.

 

Hvis den første flyvning var mindre end 3 timer forsinket, og du strandede i en mellemlandingslufthavn, skal det være samme bookingnummer på hele ruten – startlufthavn til destinationen – før du er berettiget til kompensation. 

 

Lad os tage et eksempel på en situation, hvor du ikke kan få kompensation, fordi din rejse har flere bookingnumre:

Du skal fra København til Dubai over London og har købt din rejse samlet på nettet hos et onlineselskab. Selskabet har opdelt dine flyvninger i to forskellige bookingnumre.

 

Dit første fly fra København til London har onlineselskabet givet ét særskilt bookingnummer, og den næste flyvning fra London til Dubai har fået et andet bookingnummer.

 

Den første flyvning til London er 40 minutter forsinket, og du misser derfor dit fly videre til Dubai. Nu strander du i London i 7 timer, før du bliver ombooket. Samlet set kommer du 8 timer for sent frem til destinationen, men fordi den første flyvning (dér skabte forsinkelsen), har sit eget bookingnummer, er destinationen for den del af din rejse juridisk set London. Da du ikke blev mere end tre timer forsinket under din flyvning til London, er du derfor ikke kompensationsberettiget, uanset hvor meget senere du kommer frem Dubai, din egentlige slutdestination.Er du mere end tre timer forsinket på din vej til London, kan du være berettiget til en kompensation på 250 Euro – dvs. for dét bookingnummer, der slutter i London. Men ikke også for det næste bookingnummer, selv om det er din egentlige destination.

 

Du kan derfor juridisk set stå stærkere i forhold til at være berettiget til kompensation, hvis du køber dine billetter direkte på flyselskabets hjemmeside, så din rejse får ét bookingnummer.  

 

Når myndighederne ikke kan hjælpe EU-borgerne med en afgørelse

 

Hvis flyselskabet afviser at betale kompensation, dykker Flyhjælp ned i en række databaser med bevismateriale, der kan slå fast, om passagererne på den pågældende flyvning er kompensationsberettigede. Det er de, hvis det alene er flyselskabets skyld, at flyet blev aflyst eller forsinket eller overbooket. Skulle det vise sig, at der er andre faktorer i spil, som flyselskabet ikke har kunnet gøre noget ved, fx vejrproblemer eller problemer med lufthavnen, er passagererne ikke kompensationsberettigede.

 

Det er med andre ord, hvem der har ansvaret for forsinkelsen der afgør, om du som passager er kompensationsberettiget. Nogle gange kan databaser med bevismateriale afklare, hvem der er ansvarlig for forsinkelsen – andre gange er det usikkert, hvad der faktisk er sket.

 

Det er meget forskelligt, hvor hurtige og hjælpsomme de forskellige NEB’er rundt om i Europa er. Nogle har lange sagsbehandlingstider, er upræcise i deres afgørelser eller samarbejder slet ikke med EU-borgerne og deres juridiske bistand (Flyhjælp) for at afgøre sagen for passageren. Som EU-borgere burde vi principielt set have de samme rettigheder – men i praksis er dette ikke gældende, da der er store forskelle fra land til land.

 

Bliver passageren fx forsinket i Italien, skal sagen afgøres ved den Italienske NEB. Det er imidlertid Flyhjælps erfaring, at den Italienske NEB ikke fungerer. Derfor kan vi nogle gange komme ud for, at vi har kunnet hjælpe passageren et langt stykke ad vejen, men bliver bremset, fordi myndighederne ikke bakker processen op. Vi håber derfor også, at alle europæiske lande på sigt får fungerende myndigheder, der kan hjælpe os med at give vores kunder en god og retmæssig korrekt afgørelse.


Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør

Gustav Thybo

Stifter & Adm. direktør

Johan Thybo Medstifter & Økonomidirektør

Johan Thybo

Medstifter & Økonomidirektør

Frederik Thede IT-chef

Frederik Thede

IT-chef

Rune Advokat og Leder af Lawsuit

Rune

Advokat og Leder af Lawsuit

Frederik Hedegaard Marketing Manager

Frederik Hedegaard

Marketing Manager

Philip Medstifter

Philip

Medstifter

Guxi Leder af Juridisk Support

Guxi

Leder af Juridisk Support

Rógvi Kommunikationsansvarlig

Rógvi

Kommunikationsansvarlig

Celie Bogholderiassistent

Celie

Bogholderiassistent

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Natalia Assisterende Leder af Lawsuit

Natalia

Assisterende Leder af Lawsuit

Vera Retssagsassistent

Vera

Retssagsassistent

Anton Stud. Jur. i Lawsuit

Anton

Stud. Jur. i Lawsuit

Johan Juridisk Support Medarbejder

Johan

Juridisk Support Medarbejder

Patrick Juridisk Support Medarbejder

Patrick

Juridisk Support Medarbejder

Julius Stud. Jur. i Lawsuit

Julius

Stud. Jur. i Lawsuit

Rikke Bogholderassistent

Rikke

Bogholderassistent

Tobias Case worker

Tobias

Case worker

Noah Case worker

Noah

Case worker

Emma Case worker

Emma

Case worker

Mikkas Case worker

Mikkas

Case worker

Katinka Kontorhund

Katinka

Kontorhund

150.000 Kunder
200 mio. kr. kompensation
4.7 af 5 Trustpilot score