flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Problematik ved indhentning af kompensation

Reglerne omkring kompensation ved flyforsinkelser kan virke simple på overfladen, men der er adskillige omstændigheder, der gør det vanskeligt eller umuligt at få erstatning i den enkelte sag. Flyhjælp beskriver her på siden, hvorfor man af og til ikke har ret til kompensation, selvom man har været ude for en lang forsinkelse eller aflysning.

Læs mere om:

Hovedreglen

Mange ved efterhånden, at man kan have ret til kompensation ved flyforsinkelser og aflysninger, men der er en del undtagelser. Hovedreglen er at nedenstående fire punkter skal være opfyldt, før at man er berettiget til kompensation.

De fire punkter, der skal være opfyldt, for at man er kompensationsberettiget:

  1. Ankommet mindst tre timer for sent til destinationen
  2. Du flyver fra et EU-land eller med et EU-flyselskab til et EU-land
  3. Forsinkelsen/aflysningen skal alene være flyselskabets eget ansvar, eksempelvis pga. driftsproblemer eller tekniske problemer med selve flyet. Usædvanlige omstændigheder giver ikke kompensation.
  4. Samme flyselskab på hele ruten (hvis du missede et fly på en mellemlanding)
Flyhjælps kompensationstabel. Så meget er du berettiget til i kompensation

På ovenstående tabel kan du se, hvor meget du er berettiget til i kompensation ved forskellige rejseafstande. Der er visse undtagelser, og man er ikke berettiget til kompensation, hvis forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.

Forskellige flyselskaber på ruten

Ved længere flyrejser med mellemlandinger kan man risikere at en mindre forsinkelse på den første flyvning medfører, at man ikke når sit næste fly ved sin mellemlanding. Hvis ingen af flyvningerne isoleret set var mere end 3 timer forsinket, men man strandede i en mellemlandingslufthavn, skal det være samme flyselskab på hele ruten før at man er berettiget til kompensation.

Eksempel: Dit første fly fra København til London var 2 timer forsinket, så du nåede ikke det videre fly til Dubai, hvorfor du strandede i London i 7 timer før du fik en ny flybillet til Dubai. Samlet set kom du 9 timer for sent frem, men hverken den første flyvning eller den nye flyvning til Dubai var forsinket med mere end 3 timer. I dette tilfælde er du kun berettiget til kompensation, hvis det var det samme flyselskab på begge flyvninger, og du bestilte rejsen samlet.

Datterselskabsproblematik

EF-forordningen tolkes af dommere således, at for at passageren er kompensationsberettiget, skal det være samme flyselskab på hele ruten, hvis der er mellemlandinger, og passageren misser sin videre flyvning på mellemlandingen.

Mange flyselskaber har desværre held ved at anvende datterselskaber til en del af ruten, så de slipper for kompensationspligten, idet hvert selskab kun er ansvarlig for sin egen del af ruten og ikke den samlede forsinkelse.

Lufthansa AG har for eksempel Lufthansa Cityline som datterselskab, KLM, Royal Dutch Airline har KLM Cityhopper som datterselskab, Swiss International Air Lines har tre datterselskaber: Swiss Global Air Lines, Helvetic Airways og Edelweiss Air. Edelweiss Air er datterselskab af både Swiss International Airlines og Lufthansa AG.

På en rute med en mellemlanding lader flyselskaberne af og til moderselskabet flyve den første del af ruten og datterselskabet den anden del af ruten. Således er det to forskellige selskaber, og da hvert selskab kun er ansvarlige for deres egen rute, skal man komme mindst tre timer for sent til mellemlandingen, for at være kompensationsberettiget, da resten af rejsen herefter flyves at et andet selskab (f.eks. et datterselskab).

De fleste passagerer kommer mindre end tre timer for sent frem til mellemlandingen, men stadig for sent nok til at miste deres tilslutningsfly – og de vil ikke være kompensationsberettigede, hvis flyselskabet har benyttet et datterselskab til at beflyve en del af ruten.

Du kan på din oprindelige bookingbekræftelse se om dit valgte flyselskab har benyttet et datterselskab på en del af ruten. Hvis Lufthansa eksempelvis har benyttet et datterselskab, vil der stå Lufthansa AG, beflyves af eller operated by Lufthansa Cityline.

Hvis du er usikker på om der er tale om datterselskabsproblematik i forbindelse med en aflysning eller forsinkelse, som du har oplevet, er du velkommen til at sende Flyhjælp din bookingbekræftelse på mail, og bede os om at vurdere dette, hvis du har en sag. Skriv hvilket fly der blev forsinket/aflyst, og hvad tid du ankom til det følgende stop efter den første forsinkelse.

Udlicitering af flyvninger til eksterne operatører

Når man køber en billet hos en af de større flyselskaber, eller ved hjælp af en billet-søgemaskine, skal man være opmærksom på, om det større flyselskab har udliciteret en del eller hele ruten til et andet flyselskab – en ekstern operatør. Du kan miste retten til kompensation, hvis der er flere flyselskaber inde over din rejse, og du ikke når dit næste fly ved en mellemlanding.

Mindre flyselskaber som CityJet, Next Jet, Jettime, Regional Jet, Flybe og mange andre, opererer for andre, større selskaber. Flyhjælp oplever eksempelvis, at hver femte SAS-flyvning er udliciteret til en ekstern operatør, der varetager flyvningen.

Det er irrelevant, hvor du har købt billetten, hvis der skal søges om kompensation. Det er kun relevant, hvem der har fløjet ruten, da det er dette selskab, der evt. skal udbetale kompensation. Hvis du har købt billetten hos eksempelvis SAS, men hvis det fremgår på din bookingbekræftelse at det er Regional Jet, som beflyver ruten, er det Regional Jet som kravet skal rettes til som rette flyselskab.

Hvis du har mellemlandinger på din rejse, kan flyselskabet godt have udliciteret en del af ruten til en ekstern operatør. Det skal være samme flyselskab på hele ruten, hvis du skal have kompensation for en forsinkelse, der opstod som følge af en misset flyafgang ved en mellemlanding. Hvert flyselskab er kun ansvarlig for sin egen rute – og er der to flyselskaber på ruten, skal én af ruterne være mindst 3 timer forsinket, for at du har ret til kompensation.

Her er et eksempel: Du har købt en billet hos SAS fra Billund til New York og skal mellemlande i Amsterdam. Hvis SAS selv flyver den første strækning men har udliciteret flyvningen fra Amsterdam til New York til en ekstern operatør, er du ikke kompensationsberettiget, hvis du er mindre en tre timer forsinket på den første strækning og dermed misser den næste flyvning fra Amsterdam til New York. For her slutter ansvaret for det første flyselskab, der skulle beflyve den første del af ruten.

Når myndighederne ikke kan hjælpe EU-borgerne med en afgørelse

Når flyselskabet har afvist at betale kompensation, skal Flyhjælp undersøge databaser med bevismateriale for at slå fast om passagerne på den pågældende flyvning er kompensationsberettigede. Dette er de, hvis det alene er flyselskabets skyld, at flyet blev aflyst eller forsinket eller overbooket. Hvis der er andre faktorer i spil, som flyselskabet ikke har kunnet gøre noget ved, eksempelvis vejrproblemer eller problemer med lufthavnen, er passagererne ikke kompensationsberettigede.

Det er således ansvaret for forsinkelsen der afgør, om man er kompensationsberettiget. Dette ansvar kan nogle gange ses i databaser med bevismateriale – og andre gange er det usikkert, hvad der faktisk er sket.

Myndighederne i Europa, der hjælper med at afgøre ansvaret, kaldes National Enforcent Bodies (NEB). De kan pålægge flyselskabet at betale kompensation til en passager, hvis de mener, at passageren er berettiget kompensationen.

Mange NEB’er i Europa har lange sagsbehandlingstider, er upræcise i deres afgørelser eller samarbejder slet ikke med EU-borgerne og deres juridiske bistand (os), med at afgøre sagen for passageren. Man kan sige, at vi som EU-borgere principielt set burde have de samme rettigheder – men i praksis er dette ikke gældende, da der er store forskelle fra land til land.

Bliver passageren forsinket i eksempelvis Italien, skal sagen afgøres ved den Italienske NEB – men den fungerer ikke, ifølge Flyhjælps erfaring. For at alle har lige vilkår kræves det, at myndighederne i de pågældende lande, hvor forsinkelsen opstod, kan være os behjælpelige.

Vi kan derfor nogle gange komme ud i, at vi har kunnet hjælpe passageren et langt stykke hen ad vejen, hvorefter vi ikke kan hjælpe dem længere uden at myndighederne bakker processen op. Vi håber at alle europæiske lande på sigt får fungerende myndigheder, der kan hjælpe os med at hjælpe vores kunder til en god afgørelse, der medfører til kompensation.

Flyhjælp tager forbehold for evt. fejl og ikke-opdateret information på denne side.

Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør
Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør
Johan Thybo Medstifter & Økonomichef
Johan Thybo Medstifter & Økonomichef
Philip Brechmann Medstifter & IT-chef
Philip Brechmann Medstifter & IT-chef
Kenneth Leder af Bank & Bogholderi
Kenneth Leder af Bank & Bogholderi
Alex Marketing ansvarlig
Alex Marketing ansvarlig
Guxi Leder af Kundeservice
Guxi Leder af Kundeservice
Johan Programmør
Johan Programmør
Frederik Programmør
Frederik Programmør
Dan Programmør
Dan Programmør
Martin Bank & Bogholderi
Martin Bank & Bogholderi
Josephine Kontorelev
Josephine Kontorelev
Marc Claim manager
Marc Claim manager
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Anton Claim manager
Anton Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Oscar Claim manager
Oscar Claim manager
Gry Claim Manager
Gry Claim Manager
Barbara Claim manager
Barbara Claim manager
Natalia Claim manager
Natalia Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Anders Claim assistent
Anders Claim assistent
Johan Juridisk assistent
Johan Juridisk assistent
Anton Juridisk assistent
Anton Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Christoffer Kundeservice
Christoffer Kundeservice
Anna Kundeservice
Anna Kundeservice
Rogvi Kundeservice
Rogvi Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Ricardo Kundeservice
71.086 Kunder
84 mio. kr. kompensation
9.4 af 10 Trustpilot score