Trustpilot score Trustpilot score

Rettigheder ved flyforsinkelse

Hvis dit fly har været forsinket inden for de sidste 3 år, har du mulighed for at få op til 4.500 kr. i økonomisk kompensation efter EU Forordning 261/2004. Hos Flyhjælp er vi eksperter i flypassagerers rettigheder, og vi kan hjælpe dig med at indhente din berettigede kompensation fra flyselskabet.

Er du i tvivl om, hvor vidt du er berettiget til kompensation, og i såfald hvor meget, så kan du læse om dine rettigheder herunder.

Økonomisk kompensation ved flyforsinkelser

Passagerers ret til økonomisk kompensation ved flyforsinkelser fremgår ikke direkte af loven, men det er igennem retspraksis slået fast, at passagerer hvis fly er forsinket, også har ret til kompensation. En forsinkelse på mere end 3 timer sidestilles derfor med en flyaflysning i forhold til retten til kompensation.

Forsinkelsens varighed måles ved den faktiske ankomst til den endelige destination. Du betegnes som værende fremme, når flyets døre åbner (og der vel at mærke er givet tilladelse til at stige ud), så passagererne har mulighed for at stige af flyet.

Man er kun berettiget til kompensation, såfremt loven finder anvendelse. Passagerer der rejser fra EU eller til EU med et EU-flyselskab er omfattet af loven. Rejser du derfor fra USA til fx Dubai, er du derfor ikke omfattet af loven, og har derved ikke ret til kompensation. Dette selvom dit fly skulle være forsinket med mere end de oplyste 3 timer. Det samme gør sig også gældende, når du flyver fra eller til USA med fx Delta Airlines, der ikke er registreret som værende et EU-flyselskab.

Størrelsen på kompensationen

Kompensationens størrelse afhænger af flyvedistancen og inddeles i tre kategorier på hhv. 250, 400 og 600 euro. Din ret til kompensation er afhængig af den direkte flyvedistance. Jo længere du flyver, desto højere kompensation ved flyforsinkelser kan du være berettiget til. Er du i tvivl om, hvor meget du er berettiget til, kan du finde svar med vores beregner, hvor du blot indtaster afgangs- og ankomstlufthavn, samt detaljer om flyselskab og forsinkelse.

Passagerer er dog ikke berettiget til kompensation, hvis forsinkelsen skyldes ”usædvanlige omstændigheder”, der ikke kunne være undgået, selvom flyselskabet havde truffet alle foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes.

Sådanne usædvanlige (force-majeure lignende) forsinkelsesårsager er fx følgende:

  • Strejker (varslede såvel som spontane)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold der udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene sikkerhed)
  • Udgangsforbud/flyveforbud (Air Traffic Control)
  • Passagerers akut sygdom eller ildebefindende

Her er en liste over omstændigheder, der ikke anses for ”usædvanlige omstændigheder":

  • Tekniske problemer
  • Mandskabsmangel
  • Bird strikes

Flypassagerer skal dog være opmærksom på, at flyselskabet i nogle tilfælde kvalificerer årsagen til forsinkelsen som en ”usædvanlige omstændighed”, selvom årsagen reelt var inden for flyselskabets kontrol. Dette gøres i et forsøg på at undgå kompensationspligten. Vi ser ofte, at flyselskabet afviser gyldige krav (fx ved at indikere usædvanlige vejrforhold, selvom vejret var ganske tilforladeligt), og vi anbefaler derfor altid, at du søger juridisk rådgivning, såfremt du er uenig med flyselskabets beslutning.

Ønsker at teste, hvorvidt du har et krav eller ej? Indtast informationer om din rejse i vores beregner, og få straks svar på, om du er berettiget til kompensation. Du er også velkommen til at ringe på 8282 9090 alle hverdage imellem kl. 8 og 20.

Beregn din kompensation!

Tag testen og find ud af hvor stor en kompensation, du er berettiget til. Såfremt du har krav på kompensation, kan vi indhente vi pengene for dig – nemt, enkelt og professionelt.

Klik på knappen og svar på spørgsmålene. Det tager kun 3 minutter.

Fortsæt

Følg os på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 København K

+45 82 82 90 90

kundeservice@flyhjaelp.dk

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyhjælp

Vi hjælper flypassagerer med at sikre økonomisk kompensation for flyforsinkelser, aflysninger og overbookninger. Vi er eksperter på områdets jura og godkendt af politimyndigheden til at stå for kommunikationen med flyselskaberne og indhente din retmæssige kompensation.

    Om os     Jobs     FAQ     Blog    
    Erhverv     Rejsebureauer     Fuldmagt