Trustpilot score Trustpilot score

Rettigheder ved flyaflysninger

Er dit fly blevet aflyst, så kan du have ret til kompensation! Flypassagerer er berettiget til kompensation på op mod 4.500 kr., hvis der foreligger en aflysning af flyafgangen, som ikke er grundet ”usædvanlige omstændigheder”. Flypassager er yderligere ikke berettiget til kompensation for aflysninger, hvis flyselskabet har meddelt aflysningen mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, eller har tilbudt omlægning af rejsen inden for rimelig tid.

Er du i tvivl om dit fly er blevet aflyst rettidigt eller på baggrund af ”usædvanlige omstændigheder”, kan du ved at indtaste informationer om rejsen i vores beregner, straks få svar på, hvorvidt du er berettiget til kompensation for flyaflysningen og i såfald hvor stort et beløb, du kan blive tilkendt i kompensation.

Kompensation ved flyaflysninger

Er dit fly blevet aflyst - fx pga. tekniske problemer - umiddelbart før afrejse, så kan du derfor være berettiget til kompensation. Selvom flyselskabet finder et nyt fly til dig, og du kan gå ombord ganske kort efter, at du oprindeligt skulle have været afsted, så kan du som hovedregel være berettiget til kompensation ved flyaflysninger, såfremt du ankommer senere end 2 timer efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en aflysning ikke udløser en kompensation, såfremt du er fremme på din destination imellem 0 og 2 timer efter, at du oprindeligt burde have være fremme. Det faktiske ankomsttidspunkt måles når flyet er landet, dørene er åbnet og passagererne har fået tilladelse til at forlade flyet.

Bemærk dog at flere flyselskaber måler det faktiske ankomsttidspunkt som værende ved ”touch down” eller når flyet står helt stille. Dette er dog i forhold til retten til kompensation ikke korrekt.

Forældelsesfrist på sager ved flyaflysninger

Hvis du har oplevet en flyaflysning inden for de sidste 3 år, kan du have ret til økonomisk kompensation for det tidstab, du har lidt som følge af aflysningen. På denne type sager er der i Danmark 3 års forældelsesfrist, og det kan derfor ofte betale sig at følge op på en aflysning, der er sket for år tilbage. Den 3 års forældelsesfrist har du også som en del af dine rettigheder ved flyforsinkelser

Bemærk, at hvis du er bosiddende i et andet land, så kan forældelsesfristen være kortere eller længere.

Aflysning af fly pga. usædvanlige omstændigheder

Flypassagerer har desværre ikke ret til kompensation efter EC 261/2004, hvis årsagen til flyaflysningen er usædvanlige omstændigheder, der ikke kunne være undgået, selvom flyselskabet havde truffet alle foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes.

Sådanne usædvanlige omstændigheder er bl.a. følgende:

  • Strejker (varslede såvel som spontane)
  • Usædvanlige vejrforhold (vejrforhold som nedsætter sigtbarheden og udgør en sikkerhedsrisiko)
  • Terror/militærkup (omstændigheder som udgør en trussel mod den almene velfærd)
  • Udgangsforbud/flyveforbud
  • Akut sygdom eller ildebefindende hos passagerer

Flypassagerer skal dog være opmærksomme på, at flyselskabet i nogle tilfælde kvalificerer årsagen til forsinkelsen som en ”usædvanlige omstændighed”, selvom årsagen reelt ikke er en ”usædvanlig omstændighed”. Dette gøres i forsøget på at undgå kompensationspligten. Er du i tvivl om, hvorvidt en usædvanlig omstændighed var årsag til din flyaflysning? Opret en sag hos Flyhjælp ApS, så kan vi gratis vurdere og undersøge, hvorvidt der var tale om en usædvanlig omstændighed.

Hvad har du krav på?

Oplever man som flypassagerer en aflysning af sit fly, har passageren valget mellem at få refunderet billettens pris, hvis flyvningen ikke længere tjener noget formål for passageren eller at få en ny billet til sin oprindelige destination ved førstgivende lejlighed. Hvis passageren ønsker en omlægning af rejsen på et senere tidspunkt, kan passageren vælge dette, såfremt der er ledige pladser på den senere afgang.

Efter EC 261/2004 har passagerer ret til forplejning, indkvartering på hotel, transport mellem hotel og lufthavnen samt to telefonopringninger, hvis man oplever en flyaflysning. Flyselskabet er forpligtet til at stille ovenstående til rådighed uden beregning for passagerne. Hvis man som kunde ikke er tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en flyaflysning, og man derfor har haft ekstra omkostninger grundet flyaflysningen, kan man søge madudgifterne og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet. Har du haft ekstra udgifter i forbindelse med en aflysning, skal du huske at gemme dine kvitteringer og sende dem ind til Flyhjælp sammen med dit krav.

Det er vigtigt at skrive sig bag øret, at flyselskaberne er forpligtet til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til flyaflysningen er usædvanlige omstændigheder, som ikke giver ret til kompensation efter EC 261/2004.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få refunderet eventuelle ekstraomkostninger grundet en flyaflysning? Så udfyld vores online-formular eller ring til 82829090, så vil vores juridiske personale vurdere, hvorvidt du har ret til få disse udgifter dækket af flyselskabet.

Beregn din kompensation!

Tag testen og find ud af hvor stor en kompensation, du er berettiget til. Såfremt du har krav på kompensation, kan vi indhente vi pengene for dig – nemt, enkelt og professionelt.

Klik på knappen og svar på spørgsmålene. Det tager kun 3 minutter.

Fortsæt

Følg os på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 København K

+45 82 82 90 90

kundeservice@flyhjaelp.dk

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyhjælp

Vi hjælper flypassagerer med at sikre økonomisk kompensation for flyforsinkelser, aflysninger og overbookninger. Vi er eksperter på områdets jura og godkendt af politimyndigheden til at stå for kommunikationen med flyselskaberne og indhente din retmæssige kompensation.

    Om os     Jobs     FAQ     Blog    
    Erhverv     Rejsebureauer     Fuldmagt