flyhjaelp-logo-2.png

Her er den 'nye' praksisændring

January 2020

seneste indlæg

De Mest Almindelige Misforståelser om Flyforsinkelseskompensation

September 2023

Her er den "nye" praksisændring

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har på deres hjemmeside oplyst, at der er blevet foretaget en praksisændring der vedrører, flypassagerers ret til kompensation på ombookede flyafgange. Ændringen skulle være gældende fra 1. januar 2020. 

Der kan være mange årsager til, at man som rejsende ikke kan komme afsted på den planlagte flyafgang, og derfor bliver ombooket. Det sker oftest i forbindelse med, at den planlagte flyafgang bliver aflyst, eller at man bliver nægtet boarding grundet eksempelvis en overbooking. En overbooking omfatter, at flyselskabet har solgt flere billetter end tilgængelige sæder. I de fleste tilfælde, forsøger flyselskabet at ombooke de rejsende, således at de kan komme på et andet fly.

 

 

Den nye praksisændring omfatter ifølge Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, at man som rejsende nu, har ret til at søge kompensation for en eventuel forsinkelse eller aflysning, på den ombookede afgang. Hvad betyder det så? Det betyder, at man nu kan søge kompensation for begge afgange, hvor man tidligere kun havde ret til, at søge kompensation for den oprindelig planlagte afgang.

Trafik,- Bygge og Boligstyrelsens tidligere vurdering af denne praksis var, at man som passagerer blev udsat for én samlet gene. Altså, at man derfor kun havde ret til at søge én kompensation, på trods af både den oprindelige og den nye afgang, blev aflyst.

En revurdering af praksissen, har dermed resulteret i at man som rejsende, nu kan søge om kompensation for begge aflyste afgange. Den nye praksis er vel og mærke kun gældende, hvis årsagen til ombookingen, skyldes at man på det tidligere fly, blev nægtet boarding eller at flyet blev aflyst.

 

Godt, men ikke nyt

Det er godt nyt for de rejsende flypassagerer. Godt, er praksisændringen også for Flyhjælp, men ikke nyt. Flyhjælps dygtige advokat, Rune Strøm, udtrykker nemlig, at der ikke er tale om en helt ny praksis. Flyhjælp har nemlig gjort brug af denne praksis, under adskillige retssager, det meste af 2019. Dette siger bestemt noget om, hvor forvirrende det som flypassagerer kan være, at skulle forholde sig til alle sine rettigheder, og hvorvidt man overhovedet er berettiget til økonomisk kompensation eller ej.

Du kan blive klogere på, hvad der helt reelt udløser en kompensation fra flyselskaberne, nedenfor.

 

Du er berettiget til kompensation hvis:

 

  • Dit fly bliver aflyst, og du ikke bliver orienteret om dette, mindst 7 dage før den planlagte afgang.
  • Dit fly er mere end tre timer forsinket.
  • Du bliver nægtet boarding grundet overbooking.


Der er dog visse undtagelser der gør sig gældende, som gør at din ret til kompensation bortfalder. Du er derfor ikke berettiget til kompensation fra flyselskabet, hvis flyet er aflyst eller forsinket grundet “usædvanlige omstændigheder” såsom:

 

  • Naturkatastrofer
  • Strejker
  • Uvejr
  • Krig

 

Benytter du vores beregner kan du hurtigt, finde ud af hvorvidt du er berettiget til kompensation eller ej. Derudover, hvor meget du er berettiget til at modtage. Det er muligt, at få helt op til 4.500 i økonomisk kompensation fra flyselskaberne. Størrelsen afhænger af flyvedistancen. Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvor stor en kompensation, du kan have ret til her.


Har du behov for yderligere viden eller hjælp, er du altid velkommen til at sende en mail til: [email protected]

Af Melik Karatas