flyhjaelp-logo-2.png

Må jeg også kontakte flyselskabet selv?

Nej, du må ikke selv kontakte eller besvare flyselskabet, efter at du har underskrevet fuldmagten om samarbejdet med Flyhjælp.

Kommunikerer du selv med flyselskabet sideløbende, begår du brud på vores aftale. Dette kan skade både vores samarbejde og din sag.

Nogle flyselskaber henvender sig konsekvent direkte til passageren med en anderkendelse om betaling, fremfor til den juridiske repræsentant (Flyhjælp). Modtager du en sådan anerkendelse direkte fra flyselskabet, skal du videresende den til Flyhjælp, som vil afklare den videre proces med på dine vegne for at sikre, at du får det beløb, du er berettiget.

Nogle flyselskaber kontakter passageren direkte, fordi de har erfaring med, at passageren kommer til at besvare mailen og indgå forlig med flyselskabet, hvilket stiller passageren økonomisk dårligere.

Det er naturligvis ikke god retspraksis at gå til passageren frem for deres juridiske repræsentant, og du skal derfor blot undlade at svare flyselskabet og i stedet sende al kommunikationen til Flyhjælp.

Hvordan gør jeg? Må jeg også kontakte flyselskabet selv?