flyhjaelp-logo-2.png

Trafikstyrelsen har sine begrænsninger

January 2019

seneste indlæg

De Mest Almindelige Misforståelser om Flyforsinkelseskompensation

September 2023

Trafikstyrelsen har sine begrænsninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den myndighed i Danmark, du som flypassager kan få vejledning fra, såfremt du har oplevet en flyrejse, der ikke er forløbet planmæssigt. Du kan ligeledes bruge Tafikstyrelsen som klagemyndighed, men vær opmærksom på at du skal have klaget til flyselskabet og blevet afvist, førend du kan sende klagen videre til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen i Danmark kan bl.a. hjælpe med at afgøre, hvor vidt du er berettiget til kompensation for en flyforsinkelse, som flyselskabet ikke accepterer som værende kompensationsgivende. Det kan fx være, hvis flyselskabet ikke anerkender dit krav, og henviser til, at grunden til forsinkelsen var usædvanlige vejromstændigheder, selvom du er af den overbevisning, at der var skyfri himmel på afgangstidspunktet.

Trafikstyrelsen fungerer i situationer som ovenstående som mægler, der kan træffe en afgørelse og pålægge flyselskabet at udbetale den kompensation, som du er berettiget til, inden for 8 uger. I teorien er det naturligvis rigtig fint, at man som forbruger har en national instans, som man kan få hjælp fra, såfremt ens sag imod flyselskabet går i hårdknude. I praksis er sagen dog lidt en anden, idet at Trafikstyrelsens virkeområde er stærkt begrænset. I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvorfor Trafikstyrelsen ikke altid er så virksom, som det kan lyde.

Læs eksempelvis denne artikel fra Fyens Stifstidene, hvor Flyhjælp kommentere på Trafikstyrelsens retning

 

Trafikstyrelsen kan kun bruges i halvdelen af alle klager

Du kan kun benytte dig af Trafikstyrelsen i Danmark, såfremt din flyrejse starter i en dansk lufthavn. Alle europæiske lande har en trafikstyrelse, og det er altid den nationale trafikstyrelse, som du skal benytte. Opstår der derfor en forsinkelse på jeres hjemrejse fra Italien, er det denne, du skal rette henvendelse til. Henvendelsen skal formuleres på det pågældende sprog. I dette tilfælde skal du derfor skrive på italiensk.

Selvom alle lande af EU er blevet pålagt at have klagemyndigheder, så er det dog langtfra alle, der er effektive.

Hos Flyhjælp har vi forsøgt at etablere kontakt til stort set alle trafikstyrelser, der findes, men det er langt fra alle, der svarer på vores henvendelser. Igennem de seneste 2 år har vi bl.a. indbragt flere sager for nationale håndhævelsesorganer i Italien, Portugal, Schweiz, Holland, Polen, Cypern, Litauen mfl. uden endnu at få en afgørelse.

Såfremt den nationale myndighed ikke reagerer på henvendelsen, er den eneste mulighed at anlægge sagen ved domstolen, hvilket de færreste forbrugere har tid eller juridisk kapacitet til.

Hos Flyhjælp er vi dog altid friske på at hjælpe, så start endelig din sag her

Og hvis du er i tvivl, så læs denne artikel, med en kommentar fra en af vore mange glade kunder

 

Trafikstyrelsen har lange sagsbehandlingstider

I takt med at danske flypassagerer er blevet mere bevidste om deres rettigheder ved flyforsinkelse, er antallet af sager, der er indbragt for den danske trafikstyrelse steget eksplosivt. Antallet af medarbejdere hos Trafikstyrelsen er dog ikke steget tilsvarende, og der kan derfor forventes lange sagsbehandlingstider.

Du kan i dag forvente at få en afgørelse fra Trafikstyrelsen 5 måneder efter, at du har indbragt din sag, og vi ser fortsat eksempler på, at der kan gå helt op til 9 måneder, inden vi får respons på en sag, som vi har indbragt.

Qua ovenstående indbringer vi derfor i mange tilfælde en sag direkte for retten, da det ofte er hurtigere at få en afklaring ad denne vej.

 

Ineffektive sanktionsmuligheder

I teorien skal et flyselskab følge Trafikstyrelsens afgørelse. I praksis sker det dog langtfra altid, at det sker. Trafikstyrelsen hævder, at Anklagemyndigheden politianmelder og udsteder bøder til flyselskaber, der ikke følger deres afgørelse, men vi har endnu til gode at høre om flyselskaber, der rent faktisk er blevet politianmeldt eller har modtaget et bødeforlæg.

Ovenstående betyder, at hvis du som forbruger har fået en afgørelse fra Trafikstyrelsen, som flyselskabet nægter at følge, så skal du indbringe sagen for en retten. Såfremt du ikke selv er jurist, kan det være, at du skal engagere en advokat

 

Forkerte afgørelser vedrørende flyforsinkelser og aflysninger 

Et er, at Trafikstyrelsen ikke kan bruges i alle tilfælde, og at de ofte har lange sagsbehandlingstider. Dette kan til dels accepteres, blot man som forbruger kender til de begrænsninger og anvendelsesmuligheder, der er. Noget andet er, at Trafikstyrelsen ofte træffer forkerte afgørelser.

Hos Flyhjælp har vi i flere tilfælde været decideret uenige i Trafikstyrelsens afgørelser og indbragt en sag, der fx er blevet afvist, for retten, hvor vi har fået medhold. De forkerte afgørelser skyldes primært to ting:

  • Trafikstyrelsen fortolker loven forkert på en række områder
  • Trafikstyrelsen kender ikke gældende retspraksis på området

Hvis en forbruger derfor stiller sig til tåls med en afgørelse fra Trafikstyrelsen, der reelt er forkert, kan det i sidste ende betyde, at personen ikke får den kompensation, som vedkommende er berettiget til på baggrund af en flyforsinkelse.

 

Flyhjælp har forbrugeren i centrum

 Hos Flyhjælp har vi ofte forbrugere, der ringer ind for at få hjælp fra en af vores eksperter, hvis de har været udsat for en flyforsinkelse eller aflysning. Det kan fx være, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal fremsætte krav over for flyselskabet, eller i tilfælde, hvor Trafikstyrelsen har afsagt en afgørelse, som forbrugeren ikke er enig i.

Har du spørgsmål til en flyrejse eller en afgørelse fra Trafikstyrelsen,  så er du velkommen til skrive ind til os på [email protected].

 

Af Melik Karatas