flyhjaelp-logo-2.png

Hvor tit tager flyselskaberne fejl?

February 2019

seneste indlæg

De Mest Almindelige Misforståelser om Flyforsinkelseskompensation

September 2023

Hvor tit tager flyselskaberne fejl?

Har du forsøgt at hente kompensation direkte hos flyselskaberne, men har fået et afslag?

Du er måske blevet givet en “god” grund, til hvorfor at du ikke er berettiget kompensation. Måske har flyselskaberne sagt, at din forsinkelse skyldtes dårligt vejr, eller måske at de har ramt en fugl, som betød at reparation var nødvendigt.

Flyselskaberne angiver særligt ofte, at dårligt vejr er grunden, til at deres fly er forsinket, men realiteten er ofte en hel anden. I dette indlæg kommer vi ind på den enorme betydning, som årsagen til din forsinkelse eller aflysning har på, hvor vidt du er berettiget kompensation.

 

Årsagerne givet af flyselskaberne kan være fup

Den amerikanske stat har i 2018 foretaget en række undersøgelse af forsinkelser, og hvad der er årsagen til dem.

Herunder ses en undersøgelse der viser, hvor stor en del de forskellige typer af forsinkelser udgør af alle forsinkelser:

Årsag til flyafvigelse US

Kilde: Bureau of Transportation: https://www.bts.gov/content/delay-cause-year-percent-total-delay-minutes

Disse tal er selvfølgelig taget fra et helt andet sted i verden, men netop det kan betyde at de er mere retvisende.

I USA er loven omkring kompensation en helt anden, og årsagen til forsinkelsen spiller ikke samme rolle, som den gør i EU/EØS. Flyselskaberne i USA har derfor ingen interesse i at angive én type forsinkelse over en anden. Hvorimod flyselskaberne i EU kan have en direkte økonomisk interesse i at lade deres kunder tro, at flyforsinkelsen skyldtes en anden årsag, end hvad den i realiteten skyldtes.

Hos Flyhjælp kan vi godt mærke, at flyselskaberne har denne økonomiske interesse ved at holde den egentlige grund til flyforsinkelse skjult. Vi oplever tit, at kunderne oplyser én årsag til deres forsinkelse (typisk har de fået det fortalt af flyselskabet), for så at finde ud af at den reelle grund er en helt anden.

En af de mest brugte “falske usædvanlige omstændigheder” er dårlige vejrforhold, hvilket også kommer til udtryk i vores data:

Årsag til flyforsinkelse Flyhjælp data

Data fra over 20.000 sager oprettet hos Flyhjælp der er oprettet i perioden: 14/2 ‘18 - 14/2 ‘19

Her kan det ses, at hele 17% af personer der har oprettet sager hos Flyhjælp i perioden, har fået begrundelsen “Dårlige vejrforhold”. Hvis man holder dette resultat op imod resultatet af den amerikanske undersøgelse, som var lige under 5%, har man et udsving på 12%.

Er vejret virkeligt så meget dårligere i Skandinavien end i USA?

Overhovedet ikke. Det viser sig at mange af de kunder der opretter en sag hos Flyhjælp, har fået falsk information af flyselskaberne, som de i god tro har videregivet til os. Vi anerkender dog aldrig en årsag uden at tjekke den selv. Ved at bruge vores stærke erfaring og kæmpe databaser, har vi gode muligheder for at finde den egentlige grund til forsinkelsen. Denne årsag ender ofte med at være en helt anden end angivet af kunden.

 

Årsagerne til din forsinkelse betyder mere end du tror

Men hvorfor giver flyselskaberne så ofte falsk information til deres kunder?

Som nævnt før, kan flyselskaberne have en økonomisk interesse i at angive årsagen til forsinkelsen som én frem for en anden. Det skyldes lovgivningens udformning, der kan berettige forbrugere til at modtage kompensation ved “ikke-usædvanlige omstændigheder”. Det betyder, at specifikke årsager til forsinkelse berettiger dig til kompensation, hvor andre ikke gør.

For at give en lidt bedre forståelse for de usædvanlige og ikke-usædvanlige omstændigheder, har vi lavet følgende to lister:

 

Usædvanlige omstændigheder

- Kan ikke berettige dig til kompensation

  • Dårlige vejrforhold
  • Strejke hos lufthavnspersonalet
  • ‘Bird strikes’
  • Flyveforbud
  • Terror/militærkup

 

 

Ikke-usædvanlige omstændigheder

- Kan berettige dig til kompensation

  • Tekniske problemer med flyet
  • Strejke hos Flyselskabspersonalet
  • Sygdom hos personalet

 

 

Ud over disse lister, er der selvfølgelig en hel masse særtilfælde, hvor årsagen til forsinkelsen er noget helt andet. Disse vurderes ud fra hvor vidt flyselskabet kunne have undgået forsinkelsen eller aflysningen, ved at tage normale forholdsregler.

Hvis du vil læse nærmere om de forskellige årsager til forsinkelse, kan du gøre det på Flyhjælps indlæg om forsinkelse.

 

”Danskere har millioner til gode hos Norwegian”

Det vigtige spørgsmål: hvad betyder det, at flyselskaberne giver falske årsager for din forsinkelse eller aflysning?

Det betyder, at med mindre at du som privat person har adgang til dyre og komplicerede databaser, så har du ikke mulighed for at bevise årsagen til den forsinkelse eller aflysning, som du har været ude for.

Med andre ord: Flyselskaberne får al mulighed for at slippe godt afsted med at give dig falske oplysninger. Det er ikke sikkert at alle flyselskaber, giver dig falske oplysninger bevidst, men omvendt gør de ikke alt, hvad de kan for at undgå det. Du kan læse nærmere om hvordan Norwegian ikke altid angiver forsinkelsens reelle årsager til deres kunder hos Ekstrabladet, hvor Flyhjælp har kommenteret på det.

Når du vil undersøge hvad den egentlige årsag til forsinkelse eller aflysning skyldes, er du som dig selv rigtigt dårligt stillet. At finde de ’rigtige’ årsager koster både tid, penge og kræver at du har en stor viden indenfor emnet, og det er de færreste, der har overskuddet til det.

Det er her, hvor vi kommer ind i billedet. Flyhjælp sammenligner tusindvis af sager, og kan derfor bruge dem til at finde den egentlige årsag. Derudover er vi eksperter indenfor områdets jura, og ved hvordan vi skal finde ud af, hvad der er den egentlige grund, til at flyet er blevet forsinket eller aflyst.

Er du blevet afvist af flyselskabet i din anmodning om kompensation -så lad være med at godtage den! Hos Flyhjælp tjekker vi flyselskabernes ’rigtige’ årsag, til at dit fly blev forsinket eller aflyst. Det er gratis at oprette din sag, og koster dig intet overhovedet, hvis vi finder ud af at du ikke er berettiget kompensation.

Du kan starte din sag her: Flyhjælp.dk.

Du kan også kontakte os via e-mail: [email protected]

Af Melik Karatas