flyhjaelp-logo-2.png

Flyhjælps guide til ekstraomkostninger

December 2018

seneste indlæg

Skal du rejse i sommerferien? Læs om dine flyrettigheder her

June 2024

Flyhjælps guide til ekstra-omkostninger

Hvornår kan man egentlig få dækket sine ekstraomkostninger, man har haft i forbindelse med en forsinket flyrejse?

Flyhjælp har lavet denne guide til dig, som vil have svar på netop dette spørgsmål og mange flere.

 

Ekstraomkostninger er kompliceret

Hvis dit fly er forsinket, aflyst eller overbooket, kan du være berettiget kompensation. Du kan læse nærmere om din ret til kompensation ved forsinkelse eller aflysning her. Derudover, kan du være berettiget til at få refunderet ekstraomkostninger du har haft i forbindelse med din forsinkelse/aflysning. Loven, der berettiger dig til at få dine ekstraomkostninger refunderet, er den samme lov, der berettiger dig til at modtage kompensation for en forsinket eller aflyst rejse. Loven er en EU-forordning, som du kan læse nærmere om her.

Forordningen der beskriver, hvorvidt man er berettiget til at modtage kompensation for sin flybillet, kan være svær at navigere. Men for ekstraomkostninger, er det nærmest umuligt, hvis man ikke sætter sig godt ind i områdets jura. Det skyldes at den del af forordningen, der handler om kompensation ved forsinkelse og aflysning, er meget mere firkantet, end den del der handler om ekstraudgifter. Forordningens eneste kommentar til hvor dyre ekstraudgifter må være, for at man kan få dem refunderet, er at de skal være af et rimeligt prisleje.

Forordningen er udformet på denne måde, da det er umuligt at fastsætte et fast maksimumsbeløb, der er fair i alle lufthavne. Hvad der er et rimeligt prisleje i Gatwick lufthavn, kan være uhørt i en mindre sydamerikansk lufthavn. Det giver egentlig meget god mening, men giver samtidig også anledning til rigtig meget diskussion om, hvad rimeligt er. Diskussionerne om hvad er er rimeligt, bygger rigtig meget på tidligere sager, og kræver at man kender til afgørelserne ved disse. Hos Flyhjælp har vi flere års erfaring, og har viden fra 80.000 sager, som vi formidler i følgende guide.

 

Guiden

Vores guide er bygget op i 3 trin. 1: Berettiger forsinkelsen dig til at få ekstraudgifter dækket? 2: Er din type af ekstraudgift berettiget? 3: Har din kvittering alle de nødvendige oplysninger?

Af samme grund som forordningen, kommer denne guide ikke ind på hvad der er et rimeligt prisleje. Vi har dog stadig følgende råd, til alle der er i tvivl om, hvorvidt deres ekstraomkostning er af et rimeligt prisleje:

- Så længe du har forsøgt at kontakte flyselskabet, eller har brugt din sunde fornuft under købet, er vi klar til at føre sagen på dine vegne.

 

Trin 1: Er din rejse berettiget?

For at få dækket dine ekstraomkostninger skal forsinkelsen af din rejse være af en vis karakter.

Fordi at loven er en EU-lovgivning, gælder den ikke i alle situationer, disse situationer kan beskrives ud fra følgende 4 typer af rejser:

Tabel over hvor når din rejse er dækket af loven og du kan få dine ekstraomkostninger refunderet

Disse typer giver meget god mening med undtagelse af type 3, der kun dækker nogle gange. Denne type rejse er kun dækket, når man flyver med et flyselskab, der har hovedsæde indenfor EU. Hvis loven dækker forsinkelsen/aflysningen, kan du gå videre til næste skridt for at finde ud af, om dine ekstraudgifter er berettiget.

 

Trin 2: Er din type af ekstraudgift berettiget?

Ifølge loven er der tre typer ekstraomkostninger, der kan være berettiget; mad, logi og transport. De sidste to typer er først aktuelle efter en længere ventetid, hvor man har ventet natten over. Du kan KUN få dækket transport, som du har haft imellem lufthavnen og der, hvor du har overnattet.

Vi har her lavet to lister over de ekstraomkostninger, der kan være berettiget, og nogle der ikke er.

 

Berettiget refundering

Her er de typer af ekstraomkostninger, du kan være berettiget til at få refunderet.

  • Måltider og forfriskninger
  • Hotelovernatning
  • Transport imellem lufthavn og overnatningssted

 

Ikke-berettiget refundering

Her er en liste over nogle af de typer af ekstraomkostninger, som du aldrig kan være berettiget til at få refunderet.

  • Parkering
  • Alkohol
  • Pasning af kæledyr
  • Ekstravagant spisning Forudbetalte oplevelser (f.eks. sport-events, teater, koncerter eller lignende.)
  • Forudbetalte hotelovernatninger og planlagt transport.

Denne liste er ikke komplet, og der er mange flere typer af ekstraomkostninger, der ikke kan refunderes.

 

For at du kan kræve at få dine ekstraomkostninger refunderet, kræver domstolene, at dine udgifter er foretaget på det rigtige tidspunkt i forhold til rejsen. Du kan ikke få refunderet dine ekstraomkostninger, hvis de er foretaget før det planlagte afgangstidspunkt, eller efter ankomsten. Du kan altså kun gøre krav på at få refunderet dine ekstraomkostninger, hvis de er købt under selv rejsen. Alt dette kommer til udtryk i billedet herunder:

Illustration over hvor og hvornår flyselskaberne bør dække ekstraomkostninger

Du kan oftest kun få refunderet udgifter, der er foretaget under rejsen.

 

Trin 3: Er din kvittering gældende?

Domstolene kræver en række oplysninger om dit køb, hvis Flyhjælp skal kræve ekstraomkostningen refunderet. Herunder ses en liste over de oplysninger, som SKAL fremgå af din kvittering for, at den er gyldig.

Følgende skal fremgå af din kvittering:

1: Tid og dato

2: Pris

3: Hvad der er blevet købt

4: Hvor det er blevet købt

Hvis din rejse og ekstraomkostning er berettiget til at blive refunderet, og din kvittering er gyldig, står vi hos Flyhjælp klar til at hjælpe dig med at hente din refundering. Du kan starte din sag her, eller kontakte os direkte her

Har du spørgsmål som vi ikke fik svaret på her? Eller er du forsat i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at få din ekstraomkostning refunderet, kan du kontakte os på e-mail: [email protected]

 

 

 

Lorem ipsum...

Af Melik Karatas