flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Overdrag din sag til Flyhjælp

 

For at føre din sag mod flyselskabet, skal du overdrage sagen til Flyhjælp. Når du underskriver din sag på Flyhjælp.dk, accepterer du betingelserne i nedenstående overdragelsesformular. Når din sag er oprettet, sender vi den underskrevne version af overdragelsesformularen til flyselskabet, så de også ved, at sagen køres igennem Flyhjælp. 

 


Overdragelsesformular

Passageren overdrager, i overensstemmelse med handelsbetingelserne, hermed alle rettigheder til kravet om økonomisk kompensation, i henhold til EF Forordning 261/04 og Montrealkonventionen af 1999, samt retten til at forfølge ethvert juridisk krav mod det transporterende flyselskab, til:

Flyhjælp ApS (herefter ”Flyhjælp”)
CVR nr.: DK 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3. sal
1420 København K
Danmark 

  1. Passageren accepterer ved overdragelsen af ovennævnte rettigheder, at al kommunikation med det transporterende flyselskab kun kan foregå mellem Flyhjælp og det transporterende flyselskab, samt at passageren ikke kan modtage betaling af kravet fra det transporterende flyselskab. Betaling af kravet kan kun ske med frigørende virkning til Flyhjælp.

  2. Hvis overdragelsen af ovennævnte rettigheder til kravet, uanset årsag, erklæres ugyldig, skal denne overdragelse af rettigheder bemyndige Flyhjælp til at indlede, gennemføre og foretage enhver form for juridiske og ikke-juridiske forhandlinger med henblik på at fuldbyrde Passagerens krav mod det transporterende flyselskab.
  3. Denne overdragelse af rettigheder bemyndiger ikke Flyhjælp til at handle på vegne af Passageren i andre anliggender end de her beskrevne.

Assignment form

Pursuant to Flyhjælp’s terms and Conditions, the Passenger assigns full ownership and the legal entitlement to the claim regarding economic compensation and reimbursement of extra expenses, pursuant to The EC Regulation 261/04, Shy Passenger and the Montreal Convention 1999, and the right to pursue any legal claims against the operating air carrier, to:

Flyhjælp ApS (hereafter ”Flyhjælp”)
Vat nr.: DK 36 91 74 90
Address: Dronningensgade 66, 3rd floor
Postal code: 1420 City: Copenhagen K
Country: Denmark

  1. The Passenger accepts, that by assigning the above-mentioned rights, all communication with the operating air carrier can only happen between Flyhjælp and the operating air carrier. The air carrier’s payment of the claim can, with releasing effect, only be made to Flyhjælp.

  2. If the assignment of the above-mentioned rights to the claim, for any reasons, is declared invalid, this assignment form shall entitle Flyhjælp to act on the Passenger’s behalf. Flyhjælp is hereby entitled, but not limited to, send claims to the operating air carrier and complete any kind of legal and non-legal negotiations in order to collect the Passengers’ claim against the operating air carrier.
  3. This assignment of rights does not authorize Flyhjælp to act on behalf of the Passenger in any other matters than the above described.

 


Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør
Gustav Thybo Stifter & Adm. direktør
Johan Thybo Medstifter & Økonomichef
Johan Thybo Medstifter & Økonomichef
Philip Brechmann Medstifter & IT-chef
Philip Brechmann Medstifter & IT-chef
Kenneth Leder af Bank & Bogholderi
Kenneth Leder af Bank & Bogholderi
Alex Marketing ansvarlig
Alex Marketing ansvarlig
Guxi Leder af Kundeservice
Guxi Leder af Kundeservice
Johan Programmør
Johan Programmør
Frederik Programmør
Frederik Programmør
Dan Programmør
Dan Programmør
Martin Bank & Bogholderi
Martin Bank & Bogholderi
Josephine Kontorelev
Josephine Kontorelev
Marc Claim manager
Marc Claim manager
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Anton Claim manager
Anton Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Oscar Claim manager
Oscar Claim manager
Gry Claim Manager
Gry Claim Manager
Barbara Claim manager
Barbara Claim manager
Natalia Claim manager
Natalia Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Anders Claim assistent
Anders Claim assistent
Johan Juridisk assistent
Johan Juridisk assistent
Anton Juridisk assistent
Anton Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Anna Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Sarah Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Unnur Juridisk assistent
Christoffer Kundeservice
Christoffer Kundeservice
Anna Kundeservice
Anna Kundeservice
Rogvi Kundeservice
Rogvi Kundeservice
Ricardo Kundeservice
Ricardo Kundeservice
71.086 Kunder
84 mio. kr. kompensation
9.4 af 10 Trustpilot score