Trustpilot score Trustpilot score

Er du blevet nægtet boarding?

Så kan du have ret til op til 4.500 kr. i kompensation. Læs om dine rettigheder ved overbooking her.

Passagerer, der nægtes boarding mod deres vilje, kan have ret til op mod 4.500 kr. i kompensation. Dette gælder også, hvis flyet er overbooket, og at du derfor ikke kan komme med.

Hvorfor bliver man nægtet boarding?

Boardingafvisning kan skyldes, at flyselskabet for at maksimere indtjeningen sælger flere billetter, end der er pladser på flyet. Ved en almindelige flyafgang vil der typisk være enkelte passagerer, der ikke dukker op. Der kan dog være nogle afgange, hvor alle passagerer dukker op, og i de tilfælde er flyselskabet nødsaget til at nægte nogle passagerer boarding. Dette kaldes kommercielle overbookinger.

Boardingafvisninger er til stor gene for passagerer, der lider et tidsmæssigt tab som følge af at blive nægtet boarding. Med forordningens vedtagelse er antallet af overbookinger faldet, men det hænder stadig, at passagerer afvises mod deres vilje og i de tilfælde kan passagererne være berettiget til kompensation.

Det er vigtigt at bemærke, at såfremt passageren udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for flyvningens gennemførelse, kan flyselskabet berettiget nægte passageren boarding. I situationer som disse er flyselskabet fritaget for at udbetale kompensation.

Få kompensation ved overbooking

I et tilfælde som ovenstående anbefaler vi, at man søger professionel assistance til at indhente økonomisk kompensation som følge af overbooking. Det bedste råd vi kan give, er at indtaste dine rejsedetaljer i vores beregner for at se, om I kan være berettiget til kompensation.

Modsat aflysninger og forsinkelser er retten til økonomisk kompensation ikke betinget af, om ”usædvanlige omstændigheder” er årsagen til overbookingen. Reglerne er forholdsvis klare: Er du blevet nægtet boarding (herunder hvis flyet har været overbooket) uden en legitim årsag, kan du være berettiget til kompensation.

Selvom reglerne er forholdsvis klare, vil flyselskaberne ofte være tilbageholdende med at udbetale kompensation, og det kan være svært at få det beløb, som man har krav på. Der er flere eksempler på, at flyselskabet tilbyder at betale din kompensation på en voucher (gavekort), selvom du har ret til at få en kontant udbetaling.

Hos Flyhjælp ser vi desværre også tit, at selvom flypassageren er blevet nægtet boarding, og som følge deraf bruger flere timer på at indhente kompensationen ved overbooking, afviser eller ignorerer flyselskaberne passagerernes henvendelser i forsøget på at undgå at udbetale kompensation. Dette på trods af at flypassageren er mødt rettidigt op i lufthavnen, og derfor har et legitimt krav.

For at man kan få, det man har ret til, er det derfor vigtigt at kende sine rettigheder ved nægtet boarding. Det er en væsentlig fordel for den forurettede at have Flyhjælp som juridisk partner, der kan lægge pres på flyselskabet og tage sagen videre til både nationale og retslige instanser, så du kan få din kompensation, når du er blevet nægtet at boarde dit fly.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kompensations størrelse afhænger af den planlagte flyvedistance og inddeles i følgende tre kategorier:

  • 250 EUR for alle flyvninger på højst 1500 km.
  • 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
  • 600 EUR for alle flyvninger uden for EU eller over 3500 km.

Forplejning ved overbooking

Hvis dit fly er forsinket med mere end to timer, har du krav på forplejning, herunder kost og logi. Flyselskabet skal sørge for forplejning ved at tilbyde:

  • Mad og drikke, der står i rimelighed med både tidspunkt på dagen samt forsinkelsens varighed
  • Hotelovernatning, såfremt det er nødvendigt
  • Transport mellem hotellet og lufthavnen, såfremt det er nødvendigt
  • To telefonopkald, fax eller e-mail.

Det er vigtigt at skrive sig bag øret, at flyselskaberne er forpligtede til at dække flypassagerernes madudgifter, hoteludgifter mm., selvom årsagen til overbookingen er usædvanlige omstændigheder, som ift. både aflysning og flyforsinkelse ikke giver ret til kompensation efter EC 261/2004.

Hvis man som kunde ikke er tilbudt forplejning, indkvartering mm. ved en overbooking, og man derfor har haft ekstraomkostninger forbundet med denne, kan man søge madudgifterne og hoteludgifterne mm. refunderet hos flyselskabet.

Beregn din kompensation!

Tag testen og find ud af hvor stor en kompensation, du er berettiget til. Såfremt du har krav på kompensation, kan vi indhente vi pengene for dig – nemt, enkelt og professionelt.

Klik på knappen og svar på spørgsmålene. Det tager kun 3 minutter.

Fortsæt

Følg os på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 København K

+45 82 82 90 90

kundeservice@flyhjaelp.dk

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyhjælp

Vi hjælper flypassagerer med at sikre økonomisk kompensation for flyforsinkelser, aflysninger og overbookninger. Vi er eksperter på områdets jura og godkendt af politimyndigheden til at stå for kommunikationen med flyselskaberne og indhente din retmæssige kompensation.

    Om os     Jobs     FAQ     Blog    
    Erhverv     Rejsebureauer     Fuldmagt