flyhjaelp-logo-2.png

Når kompensationssagen ikke kan indbringes for retten.

Der kan være to årsager til, at vi ikke tager din sag videre i retten.
Den mest almindelige årsag er, at vi finder, at du med største sandsynlighed ikke er kompensationsberettiget, og at indbringelse af din sag for retten ville føre til, at vi taber sagen med store økonomiske omkostnnger.
Det kan være, at det er tydelige beviser for, at uregelmæssigheden på flyvningen er forårsaget af grunde, som flyselskabet ikke er herre over (force majeure), men det kan også være, at flyselskabet muligvis er ansvarlige, men at der samtidigt var dårlig sigtbarhed for piloten, hvorfor det ville have været uforsvarligt at gennemføre flyvningen.
Hvis flyet har mindre tekniske problemer, og hvis der samtidig var dårlig sigtbarhed, kan vi ikke bevise, at det var de tekniske problemer, og ikke den dårlige sigtbarhed, som er hovedårsagen til aflysningen/forsinkelsen, og en sådan sag ville vi sandsynligvis ikke kunne vinde i retten.

En anden årsag kan være, at det ikke er muligt at benytte retten i en af de lande, hvor vi har værneting. Værneting betyder at retten har stedlig kompentence til brug for borgeren.
Vi kan benytte rettens stedlige kompenencer i afgangs- og ankomstsland. Så hvis du flyver til eller fra Danmark, har vi værneting i Danmark, og vi kan her benytte den danske domstol.
Hvis du er blevet forsinket med en pakkerejse, er der dog værneting i det land, du bor.
I et land som eksempelvis Italien kan vi p.t. ikke stævne.
Så en mulig problematik kunne være, at du oplever aflysning eller forsinkelse på en booking fra Rom til Firenze - to italienske byer - hvor vi alene har værneting i Italien. I dette tilfælde ville vi ikke kunne føre din sag videre, hvis flyselskabet afviser at betale frivilligt.

Mulige problematikker Når kompensationssagen ikke kan indbringes for retten.