flyhjaelp-logo-2.png

Når udenlandsk myndighed ikke slår til

I nogle tilfælde er den eneste mulighed for afgørelse hos en retslig instans i form af en national trafikstyrelse.
Den danske trafikstyrelse kan være os en god hjælp, hvis hændelsen opstod i Danmark.

Hvis hændelsen er opstået i et andet europæisk land, kan det være, at vi kan benytte trafikstyrelsen i det pågældende land.
I nogle tilfælde samspiller trafikstyrelserne ikke, når der skal afgøres sager som vedrører EU-forordningen.
I nogle europæiske lande eksisterer der slet ikke en fungerene trafikstyrelse.

Dette er meget problematisk for Flyhjælp, og ikke mindst for passagerne. Når Flyhjælp oplever manglende samarbejdsvillighed og begrænsede muligheder, i forbindelse med sager der behandles i udlandet, kan vi være nødsaget til at lukke din sag.

Flyhjælps største ønske er, at alle medlemslandene i EU, får etableret de rette retslige instanser således, at alle EU-borgere i praksis, kan få gavn af de rettigheder de har, jf. EF-Forordningen 261/2004.

Mulige problematikker Når udenlandsk myndighed ikke slår til