flyhjaelp-logo-2.png

Jeg har modtaget penge direkte fra flyselskabet

Det kan ske, at flyselskabet udbetaler kompensationen direkte til dig, på trods af, det er Flyhjælp der har indsendt kravet om kompensation til flyselskabet. I disse tilfælde, er du forpligtet til at rette henvendelse til Flyhjælp, og videresende eventuel mail-dokumentation fra flyselskabet. Dette bør ske på mail og skal sendes til [email protected] Derudover bedes du notere det præcise modtagne beløb.

Flyhjælp vil herefter sende dig en faktura, hvori et salær på 30% af den udbetalte kompensation opkræves, for det udførte arbejde i forbindelse med din sag. Det sker som følge, af den aftale du har indgået med Flyhjælp, da du startede din sag.

Hvis din sag bringes for retten


Hvis Flyhjælp har bragt din sag for retten, kan det ske at flyselskabet efterfølgende udbetaler kompensation samt rettens sagsomkostninger, direkte til dig.Det betyder, at du kan modtage penge for to ting, i én samlet overførsel fra flyselskabet:
  1. Kompensationen og eventuelle refunderede ekstraudgifter.
  2. Sagsomkostninger og retsafgift ifm. retssagen. Dette er Flyhjælps udgifter til retssagen, der der refunderes af flyselskabet. 100% af dette beløb tilfalder Flyhjælp.

Når Flyhjælp er blevet gjort opmærksom på overførslen fra flyselskabet, vil du få tilsendt en faktura, der er nærmere udspecificeret. Du skal være opmærksom på, at du derfor samlet skal betale mere end 30% af det modtagne beløb, hvis du også har modtaget sagsomkostninger og retsafgiften (punkt 2).

Når du har betalt din faktura, vil du stå tilbage med 70% af kompensationen (punkt 1), som er tilsvarende til beløb du ville have modtaget, hvis flyselskabet havde udbetalt kompensationen gennem Flyhjælp.

Mulige problematikker Jeg har modtaget penge direkte fra flyselskabet