flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Jeg har modtaget penge fra flyselskabet direkte.

Selvom du har oprettet din sag ved Flyhjælp, kan det godt være flyselskabet udbetaler kompensation direkte til dig. Hvis du har modtaget penge fra flyselskabet, er du forpligtet til straks at videresende eventuel mail-dokumentation fra flyselskabet til Flyhjælps kundeservice, kundeservice@flyhjaelp.dk, samt at notere det præcise modtagne beløb.

Flyhjælp sender dig herefter en faktura, eftersom at Flyhjælp har ret til sit salær for det udførte arbejde, uanset om flyselskabet udbetaler direkte til dig eller udbetaler din kompensation til Flyhjælp.

Hvis din sag er bragt for retten

Hvis Flyhjælp har ført din sag ved retten, er der stor sandsynlighed for, at flyselskabet udbetaler kompensation samt rettens sagsomkostninger direkte til dig.

Når der er tale om en retssag, udbetaler flyselskaber oftest to ting til din konto i én samlet overførsel:
  1. Den almindelige kompensation og evt. refunderede ekstraomkostninger, som du kan beholde 70% af (Flyhjælps salær er 30% af kompensationen).
  2. Flyhjælps sagsomkostninger og retsafgift ifm. retssagen, hvilket er Flyhjælps udgifter til retssagen, der bliver refunderet. 100% af dette beløb tilfalder Flyhjælp.

Flyhjælp sender en opkrævende faktura, der nærmere udspecificerer dette, men du skal altså være opmærksom på, at du samlet set skal betale mere end 30% af dit modtagne beløb, hvis du også har modtaget sagsomkostninger og rets-afgiften (punkt 2).

Når du har betalt din faktura, står du tilbage med 70% af kompensationen (punkt 1), hvilket er det samme beløb, som hvis ikke Flyhjælp havde indbragt din sag for retten.