flyhjaelp-logo-2.png

Jeg har modtaget penge fra flyselskabet direkte.

Selvom du har oprettet din sag ved Flyhjælp, kan det godt være flyselskabet udbetaler kompensation direkte til dig. Hvis du har modtaget penge fra flyselskabet, er du forpligtet til straks at videresende eventuel mail-dokumentation fra flyselskabet til Flyhjælps kundeservice, [email protected], samt at notere det præcise modtagne beløb.

Flyhjælp sender dig herefter en faktura, eftersom at Flyhjælp har ret til betaling i form af din selvrisiko for det udførte arbejde, uanset om flyselskabet udbetaler direkte til dig eller udbetaler din kompensation til Flyhjælp.

Hvis din sag er bragt for retten

Hvis Flyhjælp har ført din sag ved retten, er der stor sandsynlighed for, at flyselskabet udbetaler kompensation samt rettens sagsomkostninger direkte til dig.

Når der er tale om en retssag, udbetaler flyselskaber oftest to ting til din konto i én samlet overførsel:
  1. Den almindelige kompensation og evt. refunderede ekstraomkostninger, som du kan beholde 70% af (Vores salær er 30% af kompensationen).
  2. Flyhjælps sagsomkostninger og retsafgift ifm. retssagen, hvilket er Flyhjælps udgifter til retssagen, der bliver refunderet. 100% af dette beløb tilfalder Flyhjælp.

Flyhjælp sender en opkrævende faktura, der nærmere udspecificerer dette, men du skal altså være opmærksom på, at du samlet set skal betale mere end 30% af dit modtagne beløb, hvis du også har modtaget sagsomkostninger og rets-afgiften (punkt 2).

Når du har betalt din faktura, står du tilbage med 70% af kompensationen (punkt 1), hvilket er det samme beløb, som hvis flyselskabet havde udbetalt kompensationen til Flyhjælp, før at sagen blev taget til en retssag.

Mulige problematikker Jeg har modtaget penge fra flyselskabet direkte.

Bliv en del af vores fællesskab

Har du allerede en sag?