flyhjaelp-logo-2.png

Hvorfor kan min sag tage lang tid?

Den juridiske behandling af sagen afhænger hovedsageligt af to forhold:

1. om det er et flyselskab, der modarbejder og forsinker behandlingen af klagen.
2. om sagen skal for en eller flere retslige instanser.

Selv hvis vi har med et flyselskab at gøre, som hovedsageligt ignorerer henvendelser, er vi forpligtede til at give dem en rimelig svartid på kravet.

Hvis flyselskabet afviser kravet - eller fortsat ignorerer vores henvendelse efter svarfristen - påbegynder vores juridiske afdeling en undersøgelse i databaser med bevismateriale, som vil påvise, om passagererne på den pågældende flyvning er kompensationsberettigede. Det er de, hvis det alene er flyselskabets ansvar, at der indtraf uregelmæssigheder på flyvningen. I den proces vurderes også, om sagen skal indbringes ved domstolen, en retslig instans, eller om sagen skal lukkes.

En retslig instans og domstolene har normalt en behandlingstid på mellem 5 og 12 måneder.

Der er ikke to ens sager, og vi kan på forhånd ikke vide, om din sag afgøres hurtigt - eller om den kommer til at tage lang tid.

Flyhjælp har interesse i at din sag afsluttes hurtigst muligt, og vi har interesse i, at du er kompensationsberettiget og får udbetalt kompennsation. Flyhjælp får først sit salær, når du modtager din kompensation. Flyhjælp har ikke interesse i at forhale sager, for derved ikke at få udbetalt salær for arbejdet.
Flyhjælp må, som også du, afvente afgørelser fra styrelser og retslige instanser, og har ingen indflydelse på deres behandlingstid af din sag.

Vi skriver til dig så snart vi har nyt i sagen.

Svartider Hvorfor kan min sag tage lang tid?

Bliv en del af vores fællesskab

Har du allerede en sag?