flyhjaelp-logo-2.png

Hvis du ønsker at trække kravet tilbage, eller at annullere sagen før den er afsluttet.

Når du har underskrevet fuldmagten går vi straks igang med at arbejde på din sag, og påbegynder at udforme kravet og at indhente de oplysninger fra dig, som vi skal bruge for at fyldestgøre sagen.
Hvis du ønsker at trække fuldmagten tilbage, eller at annulere sagen før den er bragt til ende, er følgende gældende:

- Meddeler du Flyhjælp skriftligt, inden for fortrydelsesretten på 14 dage, at du ønske at trække fuldmagten tilbage, givet at kravet endnu ikke er rettet til flyselskabet, kan en annulering af aftalen ske gratis.

- Ønsker du at trække fuldmagten tilbage inden 14 dage, dog efter at Flyhjælp har arbejdet på din sag og fremsendt et krav til flyselskabet, skal du ikke betale salær, men blot en enkelt timeløn af kr. 500,- inkl moms pr sag, uanfægtet af antallet af passagerer på sagen. Herefter meddeler Flyhjælp flyselskabet, at Flyhjælp ikke længere repræsenterer passagererne på sagen, og trækker kravet tilbage.

- Hvis du ønsker at trække kravet tilbage efter at flyselskabet har modtaget kravet, anerkendt kravet samt sat betalingen igang til Flyhjælp eller passageren, uanset om det er før eller efter 14 dage siden oprettelsen, er salæret 30 % af kompensationsbeløbet, eftersom opgaven er fuldført.

- Ønsker du at annulere kravet mere end 14 dage efter underskrevet fuldmagt, det vil sige efter fortrydelsesretten, og har du ikke modtaget kompensation, er timeprisen DKK 500,- pr time.
Antallet af timer afhænger af hvor mange timer Flyhjælp har arbejdet på din sag.

- Ønsker du at annullere fuldmagten mens sagen er bragt for retten, betales salær af 30 % af kravsbeløbet, samt de retslige omkostninger (retsafgift og sagsomkostninger), som Flyhjælp har haft ved forgæves at indbringe sagen for domstolen.
Herefter trækkes kravet tilbage og retten hæves.

Annullering af fuldmagt kan alene foregå skriftligt. Man kan alene annulere fuldmagten på vegne af sig selv og sine umyndige børn, og ikke på vegne af andre voksne, myndige mennesker.

Flyhjælps service Hvis du ønsker at trække kravet tilbage, eller at annullere sagen før den er afsluttet.

Bliv en del af vores fællesskab

Har du allerede en sag?