flyhjaelp-logo-2.png

Hvad hvis jeg ønsker at trække kravet tilbage eller annullere sagen, før den er afsluttet?

Når du har underskrevet fuldmagten, går vi straks i gang med at arbejde på din sag og begynder at udforme kravet og indhente de oplysninger fra dig, som vi skal bruge for at underbygge din sag.

Hvis du ønsker at trække fuldmagten tilbage eller annullere sagen, før den er bragt til ende, gælder følgende:

  • Meddeler du Flyhjælp skriftligt, inden for fortrydelsesretten på 14 dage, at du ønsker at trække fuldmagten tilbage – og såfremt kravet endnu ikke er rettet til flyselskabet – er det gratis at annullere aftalen.

  • Ønsker du at trække fuldmagten tilbage inden 14 dage, dog efter at Flyhjælp har arbejdet på din sag og fremsendt et krav til flyselskabet, skal du ikke betale salær, men blot en enkelt timeløn af kr. 500,- inkl. moms pr. sag, uagtet antallet af passagerer på sagen. Herefter meddeler Flyhjælp flyselskabet, at Flyhjælp ikke længere repræsenterer passagererne på sagen og trækker kravet tilbage.

  • Hvis opgaven er fuldført inden for 14 dage, dvs. kravet er modtaget af flyselskabet, som har udbetalt beløbet til Flyhjælp eller passageren, betales der 30 % af kompensationsbeløbet og eventuelle ekstraomkostninger.

  • Ønsker du at annullere kravet senere end 14 dage efter, du har underskrevet fuldmagten, det vil sige efter fortrydelsesretten, og hvis du endnu ikke modtaget kompensation, er timeprisen DKK 500,-. Antallet af timer afhænger af, hvor mange timer Flyhjælp har arbejdet på din sag.

  • Ønsker du at annullere fuldmagten, mens sagen er bragt for retten, betales et salær svarende til 30 % af kravsbeløbet, og samtlige retslige omkostninger (retsafgift, sagsomkostninger og evt. oversættelser), som Flyhjælp har haft ved forgæves at indbringe sagen for domstolen. Herefter trækkes kravet tilbage, og retten hæves.

Annullering af fuldmagt kan alene foregå skriftligt. Man kan kun annullere fuldmagten på vegne af sig selv og sine umyndige børn. Ikke på vegne af andre myndige voksne.

Flyhjælps service Hvad hvis jeg ønsker at trække kravet tilbage eller annullere sagen, før den er afsluttet?