flyhjaelp-logo-2.png

Hvad kan Flyhjælp juridisk set hjælpe med?

Størstedelen af Flyhjælps personale, består af en række dygtige medarbejdere, heriblandt en advokat og en række jurister. Alle jurister, juridiske rådgivere og vores store supportteam er specialister og eksperter i EF- Forordningen 261/2004 (EC Regulation 261/2004).

Forordningen er fastsat af EU-domstolen og giver flypassagerer mulighed for, at gøre krav på kompensation, hvis passageren har oplevet en aflysning, forsinkelse eller er blevet nægtet boarding (overbooking).

Sådan hjælper vi dig:

1. Vi udformer et juridisk økonomisk krav om kompensation og eventuelle dokumenterede ekstraudgifter, og dermed af flyselskabet, at de skal udbetale pågældende passagerers kompensation til Flyhjælp.

2. Afviser flyselskabet kravet, vil vi for at styrke din sag, købe os adgang til teknisk data og relevant information, der kan hjælpe med at påvise at, flyselskabet er ansvarlig for hændelsen.

3. Afviser flyselskabet fortsat kravet, og vores vurdering stadigvæk er, at du er kompensationsberettiget - bringer vi din sag for retten eller andre retslige instanser. Dette er ganske gratis, og er inkluderet i salæret, uanset om sagen tabes eller vindes. Du betaler naturligvis intet salær, hvis der ikke er nogen form for kompensation, at hente.

4. I særligt tunge sager, kan vi være nødsaget til at bringe sagen for fogedretten, som vil inddrive pengene.(Flyhjælp er autoriseret af staten til at inddrive inkasso på vegne af flypassagerer. Det betyder, at vi kan fremsende et betalingspåkrav til fogedretten, der herefter vil videresende betalingskravet til flyselskabet.)

Flyhjælps service Hvad kan Flyhjælp juridisk set hjælpe med?