flyhjaelp-logo-2.png

Kompensationssager i fogedretten

Det sker, at nogle flyselskaber ikke lever op til sine forpligtelser og også, kan afgive urigtige eller vildledende oplysninger til sine kunder. En af årsagerne til dette er b.la., at flyselskabet forsøger, at undgå at skulle udbetale kompensation, på trods af de er forpligtede til dette.

I nogle sager udebliver de helt væk fra retssager, på trods af retssagen omhandler dem. Det sker derfor også, at flyselskaberne heller ikke udbetaler kompensation, på trods af der er afsagt dom, der pålægger dem at skulle betale.

Når flyselskabet på trods af en afsagt dom, nægter at udbetale kompensation - sendes sagen til fogedretten. Fogedretten hjælper med at inddrive pengene gennem beslaglæggelse af flyselskabets aktiver.

Har flyselskabet ikke kontor i Danmark, kan det være svært for den danske fogedret at inddrive pengene. Der kan i disse situationer, derfor være lange udsigter til udbetalingen af kompensationen - selvom det er blevet bevist for en domstol, at flyselskabet er ansvarlig for hændelsen.

Flyhjælp betaler selv alle udgifter forbundet med alle nødvendige retssager, og giver ikke op, blot fordi sager som disse, kan være mere omkostningsfulde end andre.

Mulige problematikker Kompensationssager i fogedretten