flyhjaelp-logo-2.png

Fogedret ved kompensationssager

Nogle flyselskaber løber i ualmindelig høj grad fra deres forpligtelse ved at afgive urigtige oplysninger til passagererne, for at frasige sig kompensationspligten.
Nogle gange udebliver de tilmed fra retssager imod dem. Og slutteligt er der flyselskab, der end ikke betaler, selvom der er afsagt dom, der pålægger dem at betale.
Når flyselskabet ikke har udbetalt, selvom der er afsagt dom, sendes sagen til fogedretten.
Fogedretten hjælper med at inddrive pengene gennem beslaglæggelse af flyselskabets ejendele.
Hvis flyselskabet ikke har kontor i Danmark, kan det være svært for den danske fogedret at inddrive pengene. Der kan i særlige tilfælde som disse være lange udsigter til udbetalingen - selv om din sag er vundet ved domstolen.
Flyhjælp betaler alle udgifter for retssag og fogedret, og opgiver ikke sagen fordi den er omkostningsfuld, men fortsætter, til kompensationen er udbetalt, selvom det tager lang tid og koster Flyhjælp mange penge.

Mulige problematikker Fogedret ved kompensationssager

Bliv en del af vores fællesskab

Har du allerede en sag?