Trustpilot score Trustpilot score

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Hvem er Flyhjælp?

Flyhjælp er en dansk virksomhed, der specialiserer sig i at hjælpe flypassagerer med at indhente den kompensation, som de lovmæssigt har ret til i forbindelse med forsinkelser, aflysninger og overbookninger ved flyrejser. Vi er eksperter på områdets jura og du kan gratis få rådgivning af en jurist ved at ringe på 8282 9090.

Hvornår har jeg ret til kompensation?

Afgang EU selskab ikke-EU selskab
Fra EU ja ja
Uden for EU til EU ja nej
Årsag Under 1.500 km. Mellem 1.500 og 3.500 km. Over 3.500 km.
Forsinkelse + 3 timer 1.860 kr. 2.975 kr. 4.465 kr.
Overbooking 1.860 kr. 2.975 kr. 4.465 kr.
Aflyst fly 1.860 kr. 2.975 kr. 4.465 kr.
Ellers 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Bemærk: Alle sager kræver individuel vurdering og der kan være ekstraordinære forhold, der gør, at du har ret til mindre eller slet ingen kompensation..

Hvorfor bruge Flyhjælp? Ret er vel ret?

Det kan være en lang og besværlig proces at opnå udbetaling af ens retmæssige kompensation. Vi ser også eksempler på kompensationskrav, der bliver afvist på et decideret forkert grundlag af flyselskabet. Hvis man ønsker at spare sig for dette besvær, kan man lade Flyhjælps jurister varetage sagsbehandlingen fra start til slut.

Hvad koster det?

Hvis du lader Flyhjælp føre en sag for dig, koster det 25% af den indhentede kompensation, når Flyhjælp vinder sagen. Hvis Flyhjælp ikke opnår kompensationen, koster det derfor heller ikke dig noget. Det er uden betydning, hvor stor din kompensation er, eller hvor meget arbejde, det kræver at hente den hjem - prisen er altid 25% af den samlede kompensation, og der tillægges ingen yderligere gebyrer eller satser.

Hvad betaler jeg for?

Du betaler for professional, juridisk behandling af din sag. Har du eksempelvis været udsat for en flyforsinkelse pga. "dårlige vejrforhold", vil Flyhjælp undersøge de faktiske vejrforhold på rejsedagen og på den måde sikre, at du ikke får afvist din krav på et forkert grundlag. Flyhjælps jurister har mulighed for at tage din sag i retten om nødvendigt, uden at det af den grund koster dig ekstra.

Er der en forældelsesfrist for at starte kompensationssager?

Man kan søge om kompensation i op til 3 år efter, man har oplevet en forsinkelse eller aflysning. Forældelsesfristen varierer fra land til land, og er du bosiddende i Danmark, har du derfor 3 år til at forfølge dit krav.

Hvor lang tid går der, fra jeg starter en sag, til jeg har mine penge?

Det kommer an på sagens forløb. I nogle tilfælde vil Flyhjælp kunne hente din kompensation hjem i løbet af en måneds tid og i andre tilfælde tager det imellem 3 og 4 måneder. Flyselskaberne har i udgangspunkt 6 uger til at acceptere vores krav, før vi går videre med sagen til en retslig instans.

Hos Flyhjælp har vi absolut ingen interesse i at trække sagerne i langdrag, eftersom det kun betyder mere administrationsarbejde for os, og du kan derfor være sikker på, at du får din kompensation lige så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

Du er altid velkommen til at kontakte os pr telefon eller mail og høre, hvad status er på din sag.

Jeg har allerede rettet henvendelse til flyselskabet og krævet min kompensation - kan jeg starte en sag hos Flyhjælp alligevel?

Hvis Flyhjælp vurderer, at du er berettiget til kompensation, kan du sagtens starte en sag hos os, selvom du allerede selv har rettet krav. Du kan faktisk også godt starte en sag, som du har fået afvist, hvis vurderingen er, at sagen er blevet afvist på et forkert grundlag.

Bemærk venligst, at det altid koster 25% af den kompensation, der opnås, at bruge Flyhjælp - også i de tilfælde hvor du selv har sendt et krav, før du startede sagen hos Flyhjælp.

Jeg har ikke hørt noget nyt i flere måneder? Ligger min sag bare og samler støv?

Flyhjælp har ingen interesse i at trække en sag i langdrag. Tværtimod vil vi gerne have den afsluttet så hurtigt som muligt. Der er imidlertid visse regler i forhold til svartider hos bl.a. offentlige instanser, som vi er nødt til at respektere. Vi er dog nemme at træffe på både telefon og mail, så hvis du undrer dig over, hvor langt vi er nået med din sag, så kontakt os endelig.

Flyselskabet har kontaktet mig og tilbudt et lavere beløb, end jeg har krævet. Hvad gør jeg?

Når du har sat Flyhjælp på en sag, varetager vi al kontakt og rådgiver dig løbende, men vi kan ikke forhindre flyselskabet i at forsøge at omgå os. Hvis du bliver tilbudt et gavekort og føler dig presset til at tage imod, så kontakt altid din sagsbehandler ved Flyhjælp og rådfør dig med vedkommende, så du derved ikke bliver spist af med mindre, end du har ret til.

Flyselskabet har afvist mit krav – vil I tage min sag?

Hos Flyhjælp har vi vundet flere sager, som flyselskabet har afvist. Vi oplever, at vi kan kommunikere med en anden tyngde, og at flyselskabet ofte tager det mere seriøst, når du som passager entrerer med os.

Hvis du mener, at du har en sag, selvom du er blevet afvist af flyselskabet, anbefaler vi, at du udfylder vores formular og tilføjer en kommentar om, at din sag førend er blevet afvist af flyselskabet.

Efterspil

Hvordan foregår betaling?

I de fleste tilfælde udbetaler flyselskaberne hele kompensationen direkte til Flyhjælp. Beløbet fratrukket vores salær overføres herefter til din konto. Du modtager naturligvis en faktura, der udspecificerer de enkelte beløb. I andre tilfælde overfører flyselskabet hele kompensationen direkte til dig, og i så fald vil du modtage en faktura fra Flyhjælp, der opkræver dig 25 % af kompensationen.

Jeg forstår ikke helt min faktura. Hvad dækker tallene over?

Flyhjælps honorar er aldrig højere end 25 % af den indhentede kompensation. Dette er uagtet og sagen går til retten eller deslige.

Du er altid velkommen til at kontakte bogholderi@flyhjaelp.dk, hvis du undrer dig over en faktura. Der kan være komplicerede sager, hvor flyselskabet udbetaler en vis portion af din kompensation direkte til dig og en anden portion direkte til os, eller hvor det af andre årsager er svært at gennemskue, hvordan tallene hænger sammen. I de tilfælde står vi altid parat til at forklare. Det er vigtigt for os, at man som kunde føler sig velinformeret under hele sagens forløb – også når sagen synes afsluttet.

Min sag blev afvist og jeg fik ingen kompensation, men det mener jeg, at jeg er berettiget til. Hvad kan jeg gøre?

Alle sager vurderes individuelt og der vil være tilfælde, hvor der ikke er grundlag for at kræve kompensation. Flyhjælp ønsker at sikre, at loven bliver overholdt, og det betyder også, at vi ikke har noget ønske om at komme med urimelige krav til flyselskaberne. Derfor kan der også være tilfælde, hvor vi fravælger at tage en sag i retten, fordi vi selv vurderer, at den ikke bør udløse kompensation. I sådanne tilfælde står det dig naturligvis frit for at føre sagen på egen hånd.

Beregn din kompensation!

Tag testen og find ud af hvor stor en kompensation, du er berettiget til. Såfremt du har krav på kompensation, kan vi indhente vi pengene for dig – nemt, enkelt og professionelt.

Klik på knappen og svar på spørgsmålene. Det tager kun 3 minutter.

Fortsæt

Følg os på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 København K

+45 82 82 90 90

kundeservice@flyhjaelp.dk

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyhjælp

Vi hjælper flypassagerer med at sikre økonomisk kompensation for flyforsinkelser, aflysninger og overbookninger. Vi er eksperter på områdets jura og godkendt af politimyndigheden til at stå for kommunikationen med flyselskaberne og indhente din retmæssige kompensation.

    Om os     Jobs     FAQ     Blog    
    Erhverv     Rejsebureauer     Fuldmagt